Polscy naukowcy jednoczą siły w walce z chorobami odkleszczowymi

Naukowcy w ramach środowiskowej inicjatywy chcą pomóc w przeciwdziałaniu zakażeniom odkleszczowym. Powołany został Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych, którego

Więcej...