Zanieczyszczone podłogi szpitalne przyczyniają się do rozprzestrzeniania się infekcji

Nowe badanie sugeruje, że podłoga szpitalna może być istotnym źródłem infekcji związanej z opieką zdrowotną i może przyczynić się do rozprzestrzeniania się patogenów, takich jak Clostridium difficile i MRSA (gronkowiec złocisty). Naukowcy wzywają do dalszych badań, aby potwierdzić swoje ustalenia, które opierają się na badaniu pięciu dużych szpitali w USA. Badacze z Case Western Reserve University w Cleveland, opublikowali wyniki swojego badania w American Journal of Infection Control.

Infekcje związane z opieką zdrowotną to infekcje, które pacjenci nabywają podczas przyjęcia do placówki opieki zdrowotnej, takiej jak szpital lub dom opieki. Stanowią one poważne, ale często niemożliwe do uniknięcia, zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Zakażenia związane z opieką zdrowotną są najczęściej związane z użyciem inwazyjnych urządzeń, takich jak linie centralne, wentylatory i cewniki moczu. Mogą również rozwijać się po operacji, w miejscu na ciele, w którym przeprowadzono operację. Pacjenci leczeni na oddziale intensywnej opieki medycznej, są szczególnie narażeni na infekcje, a ryzyko wzrasta wraz z ilością czasu spędzanego na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), infekcje związane z opieką zdrowotną są „najczęstszym zdarzeniem niepożądanym” w dostarczaniu opieki zdrowotnej na całym świecie. Dotyczą one setek milionów pacjentów każdego roku i są powiązane ze znaczną liczbą zgonów i wysokimi kosztami opieki zdrowotnej. Szacuje się, że roczne straty finansowe przypisywane infekcjom związanym z opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, wynoszą 6,5 miliarda dolarów. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) twierdzi, że poczyniono znaczne postępy w zwalczaniu infekcji związanych z opieką zdrowotną, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Szacuje się, że w dowolnym momencie w USA, około 1 na 25 pacjentów szpitala, ma co najmniej jedną infekcję związaną z opieką zdrowotną.W toku badań naukowcy zbadali pięć dużych szpitali w rejonie Cleveland. Łącznie zbadali próbki z 318 pięter z 159 pokoi dla pacjentów (dwa stanowiska na pokój), w tym z pomieszczeń izolowanych i innych typów pokoi. Pobrali również próbki z rąk i rękawiczek personelu medycznego, a także z innych wysoko-dotykowych powierzchni, w tym przycisków wywoławczych, urządzeń medycznych, bielizny, materiałów medycznych i odzieży.

Wyniki pokazały, że podłogi w pokojach pacjentów były często zanieczyszczone gronkowcem złocistym, enterokokami opornymi na wankomycynę i C. difficile, przy czym C. difficile jest „najczęściej pozyskiwanym patogenem, zarówno w pomieszczeniach izolowanych, jak i w innych pomieszczeniach”. Naukowcy odkryli również, że obiekty o wysokim poziomie dotyku, w tym przyciski wywoławcze i mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, często stykały się z podłogą, a kontakt z obiektami na podłodze często prowadził do przenoszenia patogenów na dłonie.

Eksperci sugerują, że należy przeprowadzić dalsze badania, aby zbadać, w jakim stopniu podłogi szpitalne mogą być „niedocenianym” źródłem rozprzestrzeniania się patogenów.

Dodaj komentarz