Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie

Pod końcem września 2018 roku CGM Polska podpisało umowę na rozbudowę systemu CGM CLININET w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Projekt rozbudowy systemu HIS przewiduje:

 • Dostosowanie funkcjonującego już od lat w szpitalu systemu CGM CLININET do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z zaleceniami CSIOZ, aktualnymi przepisami prawa oraz pełne przygotowanie do integracji z platforma PI w zakresie recept, skierowań, zdarzeń medycznych i innych dokumentów oraz powiązanych z nimi słowników i rejestrów niezbędnych do ich prawidłowego przekazania do systemu centralnego.
 • Pełną integrację z Platformą udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (platforma P2) w zakresie Rejestru Systemów Kodowania oraz Rejestru Produktów Leczniczych.
 • Migrację systemu CGM CLININET na silnik bazy danych ORACLE. Jest to kolejna migracja naszego Klienta z aktualnie wykorzystywanej platformy SYBASE na platformę ORACLE. Planowana migracja obejmie wszystkie aktualnie wykorzystywane moduły CGM CLININET i zapewni znaczy wzrost wydajności i stabilności systemu.

Zwiększenie funkcjonalności istniejących e-usług i wdrożenie nowych opiera się na dostawie i wdrożeniu niezbędnego oprogramowania w celu pozyskania następujących modułów/ funkcjonalności:

 • Implementacja Podpisu Elektronicznego i ePUAP,
 • eRejestracja,
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
 • eWywiad,
 • eZgoda,
 • Pakiet rehabilitacyjny,
 • Skargi / wnioski,
 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej,
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi,
 • Wniosek o sprostowanie dokumentacji medycznej,
 • Baza wolontariuszy, stażystów, praktykantów,
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym,
 • System kolejkowy.

Jest to pierwszy szpital, w którym CGM wdroży moduł systemu kolejkowego, obejmujący pełną integrację z automatami biletowymi znajdującymi się w rejestracji oraz z monitorami przy gabinetach. Dzięki temu proces obsługi pacjentów zostanie usprawniony i zautomatyzowany.

Ponad to system zostanie zintegrowany w obszarach:

 • Integracja z ZUS – eZwolnienia,
 • Integracja NFZ – DILO – diagnostyka i leczenie onkologiczne,
 • Integracja z KRN – Krajowy Rejestr Nowotworów,
 • Integracja z AP-KOLCE – Centralne Kolejki Oczekujących
 • Integracja z LAB 3000 – bank krwi
 • Integracja z EUROSOFT APTEKA – Zlecenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Całkowita wartość projektu wynosi 3 098 274 zł brutto, z czego kontrakt z CGM to 760 241 zł. Jego realizacja zaplanowana jest na październik 2019 roku.

Dodaj komentarz