WHO opublikowała listę 10 największych zagrożeń zdrowotnych w 2019 roku

Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami zdrowotnymi. Aby je rozwiązać, w 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pięcioletni plan strategiczny mający na celu pomoc 3 miliardom ludzi.

W ramach tego projektu, eksperci WHO wymienili najważniejsze wyzwania, przed którymi ludzkość stanie w 2019 r. Na pierwszym miejscu na liście uplasowało się zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne, będące największym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Obecnie, 9 na 10 osób oddycha każdego dnia zanieczyszczonym powietrzem. Mikroskopijne cząsteczki przenikają do układu oddechowego i krążenia, uszkadzając płuca, serce i mózg, zabijając tym samym 7 milionów ludzi rocznie, którzy umierają z powodu chorób takich jak: rak, udar, choroby serca i choroby płuc. Około 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie emisje z przedsiębiorstw przemysłowych, transport drogowy, stosowanie pestycydów i chemikaliów w rolnictwie oraz ogrzewanie węglowe w domach, są na bardzo wysokim poziomie.

Zanieczyszczenia powietrza są również uważane za główny czynnik zmian klimatycznych, które również wpływają na zdrowie ludzi. Przewiduje się, że w latach 2030-2050, zmiana klimatu doprowadzi do dodatkowych 250 tys. zgonów rocznie z powodu niedożywienia, malarii, biegunki i stresu cieplnego.

Na drugim miejscu na liście WHO znalazły się niezakaźne choroby, takie jak: cukrzyca, rak i choroby serca. Stanowią one ponad 70% wszystkich zgonów na całym świecie. Wzrost tych chorób wynika z 5 głównych czynników ryzyka: palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, braku aktywności fizycznej, niezdrowej diety i ponownie – zanieczyszczenia powietrza.

Na trzecim miejscu uplasowała się pandemiczna grypa. Świat staje w obliczu kolejnych pandemii, chociaż nikt nie wie, kiedy one nadejdą ani jak bardzo będą poważne. Dzieje się tak pomimo ogromnych wysiłków i środków podejmowanych obecnie w świecie: 153 instytucje w 114 krajach, stale monitorują obieg wirusa grypy, aby zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne szczepy.

Kolejne miejsca na liście zajmują warunki zagrażające życiu (wojny, klęski żywiołowe itp.), w wyniku których rocznie ginie 1,6 miliarda ludzi (prawie 22% światowej populacji). Wzrost odporności bakterii na antybiotyki nie pozwala wykorzenić gruźlicy i innych chorób. Ebola również nie jest uleczalna. Kolejnym zagrożeniem dla ludzkości jest brak podstawowej opieki zdrowotnej, typowej dla wielu ubogich krajów.

Po raz pierwszy na ósmym miejscu na liście zagrożeń, wymieniono negatywne nastawienie ludzi do szczepień. Niechęć lub odmowa szczepienia, pomimo dostępności szczepionek, grozi zmniejszeniem postępu w walce z chorobami, którym można zapobiec. Przykładowo, na całym świecie, zapadalność na odrę wzrosła o 30%; a w niektórych krajach, które były bliskie wykorzenienia tej choroby, nastąpiło jej odrodzenie.

Listę zamykają dwie choroby spowodowane przez wirusy. Jedna z nich to zakaźna denga, druga to HIV – obie te przypadłości, każdego roku zabijają prawie milion osób.

Dodaj komentarz