Usługi zdrowotne bliżej mieszkańców w Błoniu i Kobyłce

W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu oraz w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Ochrony Zdrowia w Kobyłce wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny CGM CLININET wspierający świadczenie usług zdrowotnych.

Wprowadzony zostanie elektroniczny system zarządzania dokumentacją medyczną i obiegiem dokumentów (Elektroniczny Rekord Medyczny Pacjenta), a także udostępnionych będzie osiem e-usług dla mieszkańców – m.in. e-rejestracja, e-odbiór wyników badań, e-wywiad, e-samokontrola, e-konsultacje medyczne. W ramach projektu w obydwu jednostkach zostanie uruchomiony również system informatyczny umożliwiające zarządzanie zakładem radiologii, a także system finansowo księgowy.

Umowa o współpracy pomiędzy Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Błoniu, a CompuGroup Medical Polska – producentem kompleksowych medycznych rozwiązań teleinformatycznych została podpisana w połowie maja 2017 roku. Całkowita wartość kontraktu: 2 234 152 zł brutto.

Grono naszych klientów powiększyło się właśnie o kolejne dwie jednostki. Potwierdziliśmy w ten sposób naszą silną pozycję dostawcy nowoczesnych medycznych rozwiązań teleinformatycznych. Wdrożeni systemu CGM CLININET finansowane jest z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego, przeznaczonego na ochronę zdrowia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolic. Bardzo wysokie kwoty dofinansowania, osiągające poziom blisko 80% umożliwiają informatyzację jednostkom, które jeszcze niedawno miały kłopot ze zgromadzeniem środków na tak duże inwestycje. Wdrożenie zaawansowanego systemu teleinformatycznego umożliwia nie tylko zarządzanie przepływem informacji o pacjencie, ale także usprawnia pracę administracji szpitali.Paweł Dobosz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży CompuGroup Medical Polska

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia – usługi medyczne z zakresu:

  • podstawowej opieki zdrowotnej POZ,
  • nocnej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • medycyny pracy,
  • rehabilitacji,
  • poradni zdrowia psychicznego,
  • badań laboratoryjnych.

 

Dodaj komentarz