Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi wdraża nowoczesny medyczny system informatyczny

16 września 2019 roku CompuGroup Medical Polska podpisała z Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi umowę na dostawę i wdrożenie szpitalnego systemu medycznego CGM CLININET. Kontrakt obejmuje także obszar sprzętowy – dostawę macierzy dyskowych.

Ogólny zakres wdrożenia oprogramowania obejmuje:

  • Medyczny System Informatyczny HIS, w zakresie Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały)
  • Aptekę szpitalną
  • Rozliczenia z płatnikiem – NFZ
  • Integrację z systemem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz systemem PACS dostarczonym przez firmę Dagosys

Całkowita wartość kontaktu:1 108 237,38 zł brutto

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii jest częścią Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego z Łodzi. W jego skład wchodzi 13 oddziałów, Zespół Poradni Specjalistycznych, Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej oraz Ośrodek leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

Więcej na: Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej

Dodaj komentarz