SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej wdraża eUsługi

Pod koniec 2020r. CompuGroup Medical Polska rozpoczęła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach prace związane z rozbudową Zintegrowanego Systemu Informatycznego CGM CLININET. Główne zapisy projektu obejmują dostawę i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, możliwość zdalnej rejestracji pacjentów (e-Rejestracja) oraz realizacji e-Zleceń. 

Celem prowadzonych prac jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Usługa przetwarzania danych EDM obejmuje pełną integrację z ogólnokrajowym systemem przewarzania danych medycznych (tzw. P1) i umożliwia indeksowanie plików w formatach HL7 oraz DICOM. Usługa e-Rejestracja uwzględnia integrację z systemem P1 przez co umożliwia także wystawiania e-Skierowań.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną panującą w naszym kraju, tego typu rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością wśród pacjentów. Dzięki e-Portalowi, który już niebawem będzie dostępny na stronie internetowej szpitala, będą oni mogli zdalnie rejestrować się na wizyty, odbywać telekonsultacje, odbierać e-Zwolnienia i e-Powiadomienia oraz mieć wgląd w swoją e-Dokumentację.

System CGM CLININET łączy w sobie zalety sprawnej i intuicyjnej obsługi pacjentów z możliwością wszechstronnej analizy zgromadzonych informacji. Unikalna technologia bazująca na koncepcji EPR (Elektroniczny Rekord Medyczny) umożliwia dostęp do kompletnych danych medycznych pacjenta w dowolnym miejscu szpitala za pośrednictwem przeglądarki WWW. Z systemu, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt modułów funkcjonalnych (między innymi Recepcja, Izba przyjęć, blok operacyjny, Rehabilitacja, Dializy, Apteka Szpitalna, Radiologiczny System Informacyjny, Moduł Archiwizacji Badań Video dla potrzeb endoskopii, laparoskopii i USG, Moduł Archiwum badań obrazowych PACS, System Kalkulacji Kosztów, Zarządzanie Jakością, Szpitalny System Ekonomiczny), może korzystać na co dzień jednocześnie kilkuset użytkowników.

Dodaj komentarz