Smart Hospital – fanaberia dyrektora czy realna szansa na optymalizację funkcjonowania szpitala?

W dniach 3-5 września 2019 roku w Krynicy odbyło się XXIX Forum Ekonomiczne. Impreza od wielu lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów dotyczących systemu ochrony zdrowia.

5 września w ramach Forum odbyła się debata pt. „Smart Hospital – fanaberia dyrektora czy realna szansa na optymalizację funkcjonowania szpitala i jego rozwój?„. W spotkaniu, które poprowadził Prezes Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia” profesor Maciej Banach wzięli udział: Roman Topór-Mądry – Prezes AOTMIT, Prezes Adam Niedzielski – Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Dyrektor Rafał Włach reprezentujący firmę CompuGroup Medica Polska – dostawcę nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla sektora medycznego.

Podczas debaty uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czego wciąż potrzebujemy z punktu widzenia funkcjonalności systemu w skali mini i maxi by decyzje kluczowe dla systemu opierać o rzeczywiste dane medyczne? Paneliści zastanawiali się również nad rolą danych medycznych ocenianych w czasie rzeczywistym (RWD) w poprawie funkcjonowania i finansowania szpitali w Polsce oraz nad rozwiązaniami ułatwiającymi skuteczne zarządzenie danymi medycznymi.

Rafał Włach, CGM Polska

Powołany we wrześniu 2017 roku Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia” to wielowymiarowy ośrodek analityczny tworzący przestrzeń do dyskusji pomiędzy środowiskiem praktyków, nauki i biznesu.

Misją i głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju i wdrażanie innowacji w medycynie poprzez prowadzenie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia, które docelowo mogą bezpośrednio przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Pomysłodawcą, fundatorem głównym i prezesem Think-Tanku jest Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, profesor Maciej Banach. Fundacja oparta jest na 6 czołowych instytucjach badawczych obejmujących wszystkie dziedziny systemu ochrony zdrowia w Polsce: Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Kardiologii, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Centrum Onkologii oraz Instytutu Medycyny Wsi. Radę Programową Fundacji stanowi prawie 50 przedstawicieli biznesu działającego na rynku medycznym – przedstawiciele największych firm medycznych, farmaceutycznych, wydawnictw i kancelarii prawnych.

Źródło: http://www.forum-ekonomiczne.pl

Dodaj komentarz