Satysfakcja pacjentów w polskich szpitalach. Co mówią badania?

W ciągu ostatnich kilku lat, pacjenci w Polsce stali się bardziej świadomi swoich praw oraz wymagający, jeśli chodzi o opiekę medyczną, którą otrzymują.

W miarę jak rośnie zapotrzebowanie na wyższą jakość usług medycznych, instytucje zdrowia i szpitale są zmuszone dostosowywać swoje praktyki do oczekiwań pacjentów. Jednym z narzędzi, które pomagają w monitorowaniu satysfakcji pacjentów i doskonaleniu opieki, są anonimowe ankiety, które zbiera Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rok 2023 to drugi rok zbierania danych dotyczących doświadczeń pacjentów z pobytu w szpitalu. Ankiety te oferują fascynujące spojrzenie na jakość opieki medycznej w Polsce, a wyniki są bardziej niż obiecujące.

Na podstawie zebranych danych wynika, że ponad 80 procent pacjentów odczuwa poprawę stanu zdrowia po pobycie w szpitalu. To zachęcający wskaźnik, który świadczy o efektywności i skuteczności procedur medycznych oraz opieki oferowanej przez personel szpitalny.

Jednak satysfakcja pacjentów to nie tylko kwestia poprawy zdrowia, ale również jakości samych warunków hospitalizacji. Ponad 75 procent pacjentów nie zgłasza uwag odnośnie do panujących w szpitalach warunków. To sugeruje, że placówki medyczne starają się stworzyć odpowiednie i komfortowe środowisko dla swoich pacjentów, co ma wpływ na ogólną satysfakcję i dobrostan osób leczonych.

Może być to zaskakujące, ale aż 84 procent pacjentów zarekomendowałoby placówkę, w której się leczyli, innym osobom. To potwierdza, że pacjenci uważają opiekę szpitalną w Polsce za godną polecenia, co jest ważnym aspektem budowania zaufania do służby zdrowia.

Kluczowym narzędziem, które pozwala na zbieranie tych cennych informacji, są anonimowe ankiety dostarczane pacjentom kończącym hospitalizację. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) oferuje tę usługę za darmo w ramach projektu Pasat Open. Placówki, które decydują się wziąć udział w projekcie, mają dostęp do ankiet, które zawierają blisko 30 różnych pytań dotyczących doświadczeń pacjentów.

Analizę zebranych ankiet przeprowadza CMJ, a dane zbiorcze przekazywane są z powrotem do szpitala. Ponadto, szpitale mają możliwość przeprowadzenia samodzielnej analizy danych przy użyciu oprogramowania dostarczanego przez Centrum. Badanych jest wiele aspektów, włączając w to poczucie bezpieczeństwa pacjentów, jakość komunikacji personelu medycznego, opiekę lekarską i pielęgniarską, sposób ordynacji leków, warunki żywienia, a także ogólne warunki pobytu.

Warto podkreślić, że wyniki tych ankiet mają kluczowe znaczenie dla doskonalenia opieki szpitalnej w Polsce. Dzięki regularnemu monitorowaniu satysfakcji pacjentów, szpitale mogą dokonywać niezbędnych usprawnień, dostosowując swoje praktyki do oczekiwań i potrzeb pacjentów. To znaczący krok w kierunku zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej i budowania zaufania wśród pacjentów.

Dodaj komentarz