Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku wdraża CGM CLININET

9 października 2019 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku podpisał z CompuGroup Medical Polska umowę na zakup i wdrożenie zintegrowanego medycznego systemu informatycznego klasy HIS. Poza dostarczeniem oprogramowania, kontrakt obejmuje również przekazanie Serwera Aplikacyjnego, Serwera Bazodanowego, macierzy dyskowej oraz bezpiecznego rozwiązania zasilania energią (USP – uninterruptible power supply). System medyczny CGM CLININET będzie funkcjonował w oparciu o rozwiązania bazodanowe firmy Oracle.

Wartość umowy: 965 284,32 zł brutto

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego misją jest wszechstronna opieka medyczna nad przewlekle chorymi, którzy wymagają profesjonalnej kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

W placówce funkcjonują zakłady stacjonarne, gdzie pobyt pacjenta jest całodobowy:

  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny
  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny
  • Hospicjum Stacjonarne

oraz domowe i ambulatoryjne:

  • Hospicjum Domowe
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Dodaj komentarz