Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu

13 marca 2019 roku Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu podpisał z CompuGroup Medical Polska umowę na realizację projektu “Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ramach projektu CGM Polska:

 • wdroży kompleksowy informatyczny system wspierający pracę szpitala (HIS),
 • przeprowadzi modernizację sieci teleinformatycznej wraz z dostawą sprzętu sieciowego,
 • dostosuje wyposażenia serwerowni oraz infrastruktury sprzętowej do świadczenia eUsług,
 • uruchomi Platformę eUsług – HIS PACS i NA obejmującą:
  • eDokumentację – 4 poziom dojrzałości
  • eBadania – 4 poziom dojrzałości
  • ePowiadomienia – 3 poziom dojrzałości
  • eDeklaracje POZ – 4 poziom dojrzałości
  • eZgody – 4 poziom dojrzałości

W kolejnych miesiącach CGM Polska przeprowadzi cykl szkoleń obejmujący wiele kluczowych obszarów funkcjonalnych szpitala, w tym:

 • Izbę Przyjęć
 • Oddziały Szpitalne
 • Rejestrację w Przychodni
 • Gabinety Lekarskie
 • Pracownie Diagnostyczne
 • Aptekę
 • Apteczki oddziałowe
 • Punkty Pobrań
 • Gabinety zabiegowe
 • Bloki operacyjne
 • Zakażenia szpitalne
 • Rozliczenia z NFZ

Z uwagi na stopień złożoności, projekt został podzielony na trzy etapy realizacji. Całkowita wartość kontraktu to blisko 8 mln złotych. Projekt dotyczy trzech lokalizacji:

 • Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu
 • Centrum Psychiatrycznego w Warcie
 • Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Rafałówce

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Pierwszych pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Sieradzu przyjęto 22 maja 1990 roku na oddziały kardiologii i otolaryngologii, a we wrześniu na kolejne: urologii, diabetologii, ortopedii, nefrologii i chirurgii. W październiku 1998 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Sieradzu został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, stając się tym samym jednostką samofinansującą, realizującą świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, hospitalizacji, porad specjalistycznych, diagnostyki, stomatologii i rehabilitacji Z dn. 1 lipca 2000 roku wydzielono ze struktur SP ZOZ w Sieradzu Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej, mieszczący się przy ul. Nenckiego 2. W związku z tym do Szpitala przy ul. Armii Krajowej przeniesiono trzy oddziały: chorób wewnętrznych, neurologii i reumatologii. Obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu liczy 17 oddziałów, gdzie na 626 łóżkach rocznie hospitalizowanych jest ok. 19 tys. pacjentów, a w Poradniach Specjalistycznych udzielanych jest ok. 170 tys. porad. 1 października 2008 roku do struktur SPZOZ w Sieradzu wrócił Szpital przy ul. Nenckiego 2 poszerzając o kolejne 4 oddziały zakres świadczonych usług medycznych. Rok 2013 to dalsze poszerzenie działalności o Oddział Rehabilitacji Dzieci mieszczący się w Rafałówce, oraz decyzję Organu Założycielskiego Szpitala o połączeniu SPZOZ w Sieradzu i Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. Oficjalne połączenie nastąpiło od 1 stycznia 2014 roku. 1 luty 2014 to kolejna zmiana tym razem nazwy na Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Dodaj komentarz