Poprawa bezpieczeństwa danych medycznych i wdrożenie e-usług dla pacjentów w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.

4 października 2018 CGM Polska podpisało umowę, której przedmiotem jest rozbudowa systemu CGM CLININET i dostawa sprzętu serwerowego w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa danych medycznych, rozwój elektronicznych usług publicznych oraz rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez wdrożenie e-usług dla pacjentów.

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy:

I etap – dostawa i instalacja sprzętu oraz licencji oprogramowania:

 • serwerów aplikacyjnych,
 • serwerów bazodanowych,
 • serwera backupowego,
 • macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym,
 • systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
 • systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
 • UPSów,
 • switchy FC,
 • szafy RACK,
 • oprogramowania antywirusowego,
 • licencji na moduł e-Konsultacje,
 • licencji na moduł e-Wyniki

II etap – wdrożenie usług polegających na:

 • wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,
 • wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym

Zamojski Szpital Niepubliczny jest kolejnym Klientem, u jakiego zostanie przeprowadzona migracja na bazę danych Oracle. Migracja niewątpliwie przyczyni się do większej wydajności i skalowalności systemu. W tym zakresie planowane jest również utworzenie klastra HA (High Availability) mające na celu zapewnienie nieprzerwanego działania usług i zwiększenie bezpieczeństwa. W klastrze high-availability dane na serwerze aktywnym są stale replikowane na serwer pasywny tak, aby na obu serwerach istniały kopie lustrzane wszystkich plików. Dzięki temu w przypadku awarii lub usterki serwera aktywnego serwer pasywny przejmuje jego zadania i udostępnia wszystkie usługi, co minimalizuje przestoje systemu.

Kolejnym ważnym punktem jest planowane utworzenie Storage Cluster, które wykorzystuje synchroniczną replikację danych na poziomie macierzy i ma na celu zapewnienie nieprzerwanego działania usług i zwiększenie bezpieczeństwa. To pierwszy projekt, w którym CGM będzie miało możliwość podjąć się takiego zadania.

Wartość projektu brutto wynosi 3.083.530,05 zł. Zakończenie wdrożenia jest planowane na listopad 2019.

Dodaj komentarz