Pędzące cząsteczki, które leczą

Nowa, niezwykle skuteczna metoda leczenia promieniami to protonoterapia. W niektórych przypadkach jest bezpieczniejsza od tradycyjnej radioterapii fotonami. Dzięki temu Pacjenci szybciej wracają do zdrowia. Wykorzystywana m.in. w leczeniu raka złośliwego gałki ocznej, stercza, mózgu oraz nowotworów nawrotowych.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z wiodących ośrodków w kraju i Europie. Z entuzjazmem śledzimy nowe trendy w onkologii stosowane na świecie i skutecznie wprowadzamy je do naszej praktyki klinicznej. Wszystko po to, aby nasi Pacjenci mogli korzystać z najbardziej nowoczesnych technik leczenia. Teraz zabiegamy o to, żeby do usług świadczonych przez bydgoskie Centrum Onkologii dołączyła protonoterapia – nowoczesna odmiana radioterapii.

W tej metodzie wykorzystuje się wiązki rozpędzonych protonów – dodatnio naładowanych cząstek, przenikających wprost do guza. Zasada działania protonoterapii jest taka sama jak w radioterapii fotonami, z tą różnicą, że obszar znajdujący się bezpośrednio za guzem nie ulega uszkodzeniu. W trakcie naświetlania protony/fotony formowane są do wąskiej wiązki i przenoszone bezpośrednio do nowotworu, w następstwie czego uszkadzają jego komórki, uniemożliwiając im dalszy podział.

Protonoterapia jest przeznaczona dla Pacjentów, u których z powodu trudnej lokalizacji guza tradycyjne naświetlanie wiąże się z ryzykiem powikłań. Są to nowotwory głęboko umiejscowione, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie istotnych dla życia i zdrowia narządów. Ich napromienianie mogłoby doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Metoda sprawdza się także w leczeniu dzieci, pozwala oszczędzić rozwijający się, młody organizm.

Protonoterapia jest coraz powszechniej stosowana. Na świecie znajduje się ponad 50 instalacji służących do tego typu leczenia. Od chwili wprowadzenia terapii protonowej w latach 60. ubiegłego stulecia skorzystało z niej 120 tys. pacjentów. Najwięcej ośrodków wykorzystujących protonoterapię znajduje się w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Metoda jest stosowana m.in. w leczenia czerniaka gałki ocznej, nowotworów złośliwych stercza, przewodu pokarmowego, mózgu, szyjki macicy, niedrobnokomórkowego raka płuca, mięsaków kości i tkanek miękkich.

W Polsce nadal brakuje ośrodków specjalizujących się leczeniem protonoterapią. To wielka strata dla współczesnej onkologii. Metoda jest niezwykle precyzyjna i bezpieczna. Centrum Onkologii w Bydgoszczy oferuje kompleksowe leczenie, czego nie mogą zapewnić inne ośrodki, zajmujące się wyłącznie terapią protonową. U nas dzięki bazie szpitala Pacjent ma zagwarantowaną profesjonalną opiekę medyczną. W Poliklinice będzie mógł skorzystać z pomocy specjalistów różnych dziedzin: onkologa, kardiologa, neurologa, czy geriatry. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej diagnostyki, w tym PET/CT i PET/MR jesteśmy w stanie dokładnie zlokalizować guz i zaplanować najbardziej optymalne, zindywidualizowane leczenie. Jeżeli sama protonoterapia okaże się niewystarczająca, zapewnimy Pacjentowi leczenie skojarzone z zabiegiem chirurgicznym, chemioterapią, terapią celowaną molekularnie, radioterapią fotonową i brachyterapią. Część chorych, niewymagająca hospitalizacji, nie będzie zmuszona spędzać terapii na szpitalnym łóżku – zostanie skierowana do naszego hotelu.

Kamila Siwczuk
Zespół ds. Komunikacji w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Konsultacja medyczna:
dr n. med. Agnieszka Żyromska
Koordynator Zakładu Radioterapii

Dodaj komentarz