Najmłodsi pacjenci pod szczególną opieką

Szpitale dziecięce w Polsce zmierzają w dobrym kierunku. Co roku otwierane są nowe oddziały, kliniki pediatryczne, a te które już istnieją, są zaopatrywane w nowoczesny sprzęt medyczny. Sukcesywnie wprowadzane są też rozwiązania dla rodziców, których dzieci przebywają w szpitalu. Coraz większą wagę przywiązuje się nie tylko do jakości leczenia najmłodszych, ale również do warunków i udogodnień w jakich przebiega leczenie.

Przykładem myślenia o leczeniu dzieci, jako procesie, który powinien odbywać się w przyjaznych warunkach (zarówno dla pacjenta jak i rodzica) może być Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie w zeszłym roku został otwarty “Pokój dla mam”. Celem tego projektu jest zapewnienie mamom małych pacjentów, domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu. Mamy mają nieograniczony dostęp do łazienki i kuchni, z których mogą korzystać w razie potrzeby.

Komfort leczenia dzieci zależy również od ciągle rozwijającej się infrastruktury szpitali dziecięcych. Jako przykład w tej kwestii należy podać Centrum – Pomnik Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie w ubiegłym roku otwarty został nowy blok operacyjny w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jest to największa klinika w kraju, gdzie w ciągu roku wykonywanych jest prawie 10.000 znieczuleń do zabiegów operacyjnych.

23 lutego 2016 roku, obyło się również otwarcie Dziecięcego Centrum Transplantacji, które pozwoli na podwyższenie standardów pobytu i leczenia transplantacyjnego dzieci.  W całej Polsce z roku na rok zwiększa się liczba pacjentów pozostających w przewlekłej opiece potransplantacyjnej, wymagających okresowej hospitalizacji w różnych oddziałach Instytutu. W tej sytuacji konieczna stała się reorganizacja programu transplantacyjnego i poszerzenie bazy lokalowej, mogącej sprostać rosnącym wymaganiom sanitarno-epidemiologicznym oraz zapewnienia stałej i komfortowej obecności opiekunów dzieci  w szpitalu.

Podwyższenie standardów medycznych zarówno pod względem lecznictwa jak i samej obecności pacjentów w szpitalu, musi rozwijać się zgodnie z aktualnie przejętymi kierunkami. Jednym z nich jest postawienie na stosowane nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które nie tylko ułatwiają personelowi szpitala obsługę pacjentów, ale także wpływają na poprawę funkcjonowania całej jednostki.

Wprowadzenie systemu informatycznego CGM CLININET to jeden z kroków, który został podjęty w celu podwyższenia poziomu leczenia naszych pacjentów. Ułatwia pracę lekarzom oraz osobom zarządzającym placówką  – mówi specjalista ds. komunikacji Pomnika – Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka – Katarzyna Gardzińska. Warto tutaj podkreślić, że aktualnie sprzęt i oprogramowanie, którym dysponują specjaliści w IPCZD, jest na najwyższym światowym poziomie. Klinicyści i naukowcy IPCZD biorą aktywny udział w sympozjach oraz współpracują ze specjalistami z ośrodków o podobnym profilu z całego świata. Młody pacjent leczony w IPCZD ma zagwarantowaną opiekę, spełniającą standardy stosowane w krajach Europy Zachodniej.

Artur Wołos, kierownik projektu CompuGroup Medical Polska – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie to ważny punkt na mapie polskiej opieki zdrowotnej. Ten szpital to duża i nowoczesna jednostka, zatrudniająca wielu specjalistów pediatrów światowej klasy. Do wdrożenia systemu informatycznego podeszliśmy z dużą starannością, ponieważ wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo pacjentów. Z uwagi na wysoki poziom złożoności prace wdrożeniowe systemu trwały ponad rok i są efektem naszej pracy oraz bardzo dużego zaangażowania pracowników szpitala. Cieszymy się, że nasz system będzie służył zdrowiu i życiu małych pacjentów.

Na zmiany w polskiej pediatrii należy patrzeć z nadzieją, gdyż postęp w tej dziedzinie jest wyraźnie widoczny. Polska opieka medyczna dysponuje kadrą wybitnych specjalistów, korzystających z nowoczesnego sprzętu, a przyjazne podejście do rodziców i ich pociech, podnoszące komfort pobytu w jednostkach medycznych pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Dodaj komentarz