Ministerstwo Zdrowia ogłosiło szczegóły programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło szczegóły programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, który ma na celu poprawę jakości żywienia pacjentów w placówkach medycznych. W ramach tego programu, szpitale, które zdecydują się do niego dołączyć, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 25 złotych na dzień pobytu pacjenta na oddziale.

Aby uczestniczyć w programie, szpitale będą musiały spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim, będą musiały zatrudnić dietetyka w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu, który będzie odpowiedzialny za opracowywanie jadłospisów na tydzień do przodu. Jadłospis musi zawierać szczegółowe informacje o rodzaju posiłku, składzie produktów, wartości energetycznej, wartości odżywczej, sposobie obróbki posiłku oraz obecności alergenów. Ponadto, szpitale będą musiały zapewnić urozmaicone potrawy i zbilansowane wartości składników odżywczych w diecie pacjentów.

Szpitale będą również zobligowane do codziennego publikowania na swojej stronie internetowej zdjęć co najmniej dwóch posiłków z danego dnia, wraz z odnośnikami do pozycji z jadłospisu oraz całościowym jadłospisem. W placówce będzie wyznaczona osoba odpowiedzialna za weryfikację zgodności posiłków z jadłospisem oraz dokonanie oceny organoleptycznej podstawowych parametrów każdego posiłku, takich jak świeżość produktów, temperatura, zapach, wygląd i konsystencja.

Decyzje dotyczące rodzaju diety, jej indywidualnych modyfikacji oraz czasu jej trwania będą należały do lekarza, uwzględniając potrzeby i stan zdrowia pacjenta.

Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, podkreśla, że większość szpitali nie powinna mieć problemów ze spełnieniem tych wymogów. Jednak obawia się, że niektóre firmy cateringowe mogą próbować podnieść ceny usług, wykorzystując dodatkowe środki finansowe przewidziane w programie. Jednakże dodatkowe 25 złotych na pacjenta dziennie to krok w dobrą stronę, który może zachęcić do poprawy jakości i standaryzacji żywienia w szpitalach.

Obecnie stawki za żywienie pacjentów w szpitalach są zróżnicowane i wynoszą od 20 do około 40 złotych za osobę na dzień. Wprowadzenie programu „Dobry posiłek w szpitalu” może zachęcić szpitale do poprawy jakości usług żywieniowych.

Program ma być monitorowany i ewaluowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jego organizacja ma trwać do czerwca 2024 roku. Nowe inicjatywy mają na celu poprawę opieki nad pacjentami i zapewnienie im odpowiedniego żywienia podczas pobytu w szpitalu.

Źródło: Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz