Konsolidacja pomorskich szpitali

Powody cyfryzacji placówek medycznych bywają różne, jednak zawsze jednym z głównych elementów decydujących o wdrożeniu technologii informatycznych jest  chęć sprawnego i wydajnego zarządzania placówką medyczną oraz świadomość konieczności podnoszenia jakości obsługi pacjentów.

Znalezione obrazy dla zapytania Szpitale Wojewódzkie w Gdyni

29 grudnia 2016 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę umożliwiającą połączenie spółki Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., oraz spółki Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o., a także spółki Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

Aby móc sprawnie zarządzać tak rozbudowaną strukturą, należy zadbać o odpowiednie zaplecze informatyczne. Z pomocą przyszła firma CompuGroup Medical Polska – dostawca nowoczesnego oprogramowania medycznego klasy HIS, współpracujący z ponad 150 szpitalami w Polsce i za granicą. Z rozwiązań CGM Polska od kilku lat korzysta z powodzeniem szpital specjalistyczny z Wejherowa, jak również PCCZiG. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań informatycznych w nowo powstałej grupie szpitali było bardzo naturalną decyzją. 17 stycznia 2017 roku CompuGroup Medical Polska podpisała ze spółką Szpitale Wojewódzkie w Gdyni umowę na wdrożenie szpitalnego systemu CGM CLININET we wszystkich jednostkach wchodzących w skład spółki Szpitale Wojewódzkie.

Produkowany przez nas system CGM CLININET jest elastycznym rozwiązaniem, które szpitale mogą  wdrażać etapami. W przypadku spółki Szpitale Wojewódzkie odstęp pomiędzy wdrożeniem pierwszych modułów funkcjonalnych w poszczególnych szpitalach, a zakończeniem prac nad komplementarnym systemem klasy HIS działającym w całej grupie wynosić będzie prawie dwa lata. Długofalowa współpraca dojrzałym i świadomym swoich potrzeb klientem przynosi obopólne korzyści –  klient otrzymuje kompleksowe rozwiązanie HIS funkcjonujące równoległe w kilku lokalizacjach, a nasza firma zyskuje bezcenne doświadczenie. Partnerskie działanie leży u podstaw naszej pracy z klientami. Tą zasadę dobrze znają wszystkie współpracujące z nami szpitale – Paweł Dobosz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży CGM Polska.

Jak czytamy w uchwale Sejmik Województwa Pomorskiego z 29 grudnia 2016 roku – Konsolidacja tych trzech podmiotów umożliwia wypracowanie kompleksowego modelu opieki medycznej nad pacjentami. Będzie to możliwe między innymi poprzez poszerzenie i dopełnienie wachlarza świadczeń medycznych oraz rozwinięcie dotychczasowej struktury w kierunku nowoczesnych centrów diagnostyczno-leczniczych.

Biorąc pod uwagę rosnącą populację Wejherowa oraz tak powszechne dziś choroby serca i naczyń (zaliczane aktualnie do chorób cywilizacyjnych), prawdopodobne jest utworzenie w oparciu o Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. Kaszubskiego Centrum Chorób Sercowo-Naczyniowych. Szpital ten będzie miał możliwość zachowania swoich struktur administracyjnych.

Natomiast Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. w połączeniu z Oddziałem Pulmonologicznym Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. stworzy silny pomorski ośrodek zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych i zaraźliwych, w tym zwłaszcza chorób płuc.

Ponadto, zgodnie z projektem nowej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. ustawie o sieci szpitali), podmiot leczniczy zakwalifikowany do któregoś z sześciu poziomów zabezpieczenia będzie miał duże szanse na stabilne finansowanie z budżetu państwa już bez formuły konkursowej.

Opierając się na wyżej wskazanym projekcie ustawy, należy podkreślić, że Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o. o. nie miałoby żadnej gwarancji finansowania, a kwalifikacja Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie do trzeciego stopnia zabezpieczenia nie byłaby możliwa.

Reasumując, im bardziej kompleksowy podmiot leczniczy, tym ma większe szanse na pewne finansowanie świadczeń medycznych. Z tego względu, połączenie trzech podmiotów leczniczych otwiera drogę do pozyskania dla nich finansowania w ramach spółki pod firmą Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.

Za konsolidacją zasobów wyżej wymienionych spółek przemawia także:

  • wzmocnienie ich pozycji na rynku usług medycznych,
  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów (kadry, sprzętu i aparatury medycznej), co wpłynie na poprawę i jakość udzielanych świadczeń,
  • możliwość wejścia na nowe rynki i rozwój działalności, w szczególności poszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych,
  • optymalizacja wydatków inwestycyjnych samorządu,
  • optymalizacja procesów zarządczych,
  • możliwość wspólnego planowania inwestycji, co wpłynie na obniżenie ich kosztów w dłuższej perspektywie czasu,
  • wspólna polityka zakupowa – wspólne zakupy wybranych materiałów medycznych, energii cieplnej i elektrycznej oraz optymalizacja procesu zakupowego, w rezultacie zwiększenie siły przetargowej względem dostawców pozwalającej osiągnąć lepsze warunki handlowe.

Wymienione w niniejszej uchwale podmioty lecznicze są spółkami kapitałowymi ze 100% udziałem Województwa Pomorskiego. Proces konsolidacji wymienionych wyżej trzech szpitali ma się zakończyć już w marcu 2017 roku.

Dodaj komentarz