Konferencja Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

26 maja w Warszawie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych pt. „Rola szpitala powiatowego w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”.

Podczas całodniowej sesji została szczegółowo omówiona tematyka dotycząca finansowania jednostek medycznych, odpowiedzialności z tytułu zawinionego naruszenia prac pacjenta oraz obowiązków podmiotów leczniczych w świetle nowych regulacji unijnych w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym z prelegentów był Paweł Dobosz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży CompuGroup Medical Polska, którego prezentacja poświęcona była strategii informatyzacji podmiotów leczniczych.

W konferencji uczestniczyła kadra zarządzająca szpitali powiatowych reprezentująca blisko 140 jednostek z terenu całego kraju.

Wśród kadry zarządzającej jednostkami medycznymi daje się zaobserwować wyraźny trend wzmożonego zainteresowania poszerzaniem wiedzy w zakresie skutecznego zarządzania szpitalami. Podczas takich spotkań menadżerowie mogą wymieniać się swoim doświadczeniem. Wiedza zdobyta w ten sposób jest bezcenna. Coraz więcej szpitali wdraża nowoczesne systemy informatyczne klasy HIS umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie informacji medycznych. Należy pamiętać o tym, że implementacja systemu HIS to tylko początek. Kluczowy z punku widzenia analityki zarządzania jest etap, na którym dysponując odpowiednią ilością danych możemy podejmować trafne decyzje. Tylko świadome zarządzanie przynosi długofalowe efekty.Tomasz Grudzień, CompuGroup Medical Polska

Dodaj komentarz