Jakie są najważniejsze warunki sprawnego wdrażania systemów HIS w szpitalach?

Wdrożenie systemu informacyjnego w szpitalu dotyczy praktycznie wszystkich procesów przebiegających w placówce – począwszy od zarządczych do diagnostyczno-terapeutyczne. Prawidłowy przebieg wdrożenia z zakresu IT wymaga częstych konsultacji z dyrektorem jednostki lub jego zastępcami. Bez zaangażowania zarządu szpitala trudno wyobrazić sobie prawidłową realizację projektu IT.

Informatycy posiadają oczywiście dużą wiedzę techniczną i merytoryczną, jednak kwestia ustalania zasad pracy w systemie informacyjnym i koniecznych zmian w nich następujących pozostaje w kompetencji dyrektora. To właśnie on odpowiada za wprowadzenie nowych zasad pracy zakładu, które mogą przecież kolidować ze starymi przyzwyczajeniami. Wówczas menedżer staje się z jednej strony negocjatorem, a z drugiej propagatorem nowych rozwiązań. Oczywiście nasze zespoły wdrożeniowe są w stałym kontakcie nie tylko z dyrektorem naczelnym, ale także jego zastępcami ds. medycznych oraz technicznych lub administracyjnych.

Wiedza szefów szpitali dotycząca informatyzacji w ostatnich latach bardzo wzrosła, m.in. za sprawą udziału w projektach ujętych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Silna jest już także świadomość potrzeby wprowadzania kolejnych rozwiązań informatycznych. Myślę, że obecnie trudno już byłoby znaleźć dyrektora, który nie posiadałby przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów IT w placówkach medycznych.

Jeśli natomiast chodzi o priorytety w wydatkach szpitalnych, wydaje się, że wciąż na pierwszym miejscu jest sprzęt, ale i to się zmienia. Dyrektorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które umożliwiają zarządzanie procesowe. Zauważmy ponadto, iż zachodzi również zmiana pokoleniowa wśród osób zarządzających szpitalami, co również ma znaczenie przy określaniu wspomnianych priorytetów inwestycyjnych.

Kierujący szpitalami są świadomi swoich obowiązków wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Chociaż – podobnie jak w przypadku tzw. przepisów dostosowawczych – także w zakresie informatyzacji, w tym wymogu prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) – jedni już są do tego przygotowani, pozostali jeszcze czekają, choć pierwszy termin na wdrożenie EDM dawno już za nami…

Wracając do roli szefów szpitali w procesach informatyzacyjnych – bardzo ważna jest umiejętność pozyskiwania odpowiednich specjalistów do zespołów zajmujących się wdrożeniami IT. Obecnie to właśnie obszar HR stwarza wielu szefom szpitali być może największy problem, co wynika z ograniczonych środków na wynagrodzenia specjalistów, także w zakresie IT.

Ta materia jest obecnie naprawdę bardzo złożona i wymaga projektowego zarządzania na odpowiednim poziomie. Pamiętajmy, że nie zawsze osoba z doskonałą wiedzą techniczną jest dobrym liderem projektu. Dlatego warto zastanowić się na wprowadzeniem  w polskich szpitalach – wzorem wielu krajów zachodnioeuropejskich – stanowiska CIO (chief information officer), czyli osoby w randze członka zarządu spółki lub wicedyrektora szpitala, który odpowiada za całość polityki informacyjnej jednostki, obejmującej tak wiele obszarów – od medycznego po administracyjny.

Rafał Włach
Dyrektor Działu Sprzedaży CompuGroup Medical Polska

Dodaj komentarz