Gdański Uniwersytet Medyczny otwiera nowe Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

Już na początku września pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z nowo wybudowanej i wyposażonej części budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, która wchodzi w skład kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W nowym segmencie A szpitala klinicznego GUMed zlokalizowane będą m.in. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii czy Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych.

Nową inwestycję odwiedzili 25 sierpnia br. przedstawiciele mediów. Zwiedzanie zostało zorganizowane pod koniec wakacji, ponieważ już na początku września do nowej części szpitala przeniosą się jednostki i pojawią się w niej pierwsi pacjenci. Wydarzenie poprzedził krótki briefing, w którym udział wzięli przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska i kanclerz Marek Langowski oraz przedstawiciele UCK: dyrektor naczelny Jakub Kraszewski i zastępca dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych Arkadiusz Lendzion. Obecna była także Aleksandra Talaśka, kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu UCK.

Jak podkreśliła prof. Edyta Szurowska, budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to obecnie największa inwestycja realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Stanowi ona kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni i modernizacji UCK. Prorektor zaznaczyła, że nowe przestrzenie nie tylko będą służyć pacjentom, ale także studentom i kadrze GUMed.

– Nowy obiekt, oprócz prowadzenia działalności leczniczej, stanowić będzie także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia. To tu studenci GUMed zyskają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie technologie, a naukowcy nowe warunki do realizacji innowacyjnych multidyscyplinarnych projektów badawczych – mówiła prorektor prof. Edyta Szurowska.

CMN_UCK_fot._Sylwia_Mierzewska__15.jpg

Jakub Kraszewski zaznaczył, że nowe przestrzenie znacząco powiększą możliwości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zarówno jeżeli chodzi o tryb pobytów stacjonarnych, jak i hospitalizacji jednodniowych.

– Nasz szpital i te oddziały zajmują się leczeniem wysokospecjalistycznym, często unikatowym w zakresie całego makroregionu. Jesteśmy nieporównywalnym miejscem, w skali kraju, w którym wszystkie dziedziny, może z wyłączeniem pediatrii, działają w XXI-wiecznej strukturze, ale i nad tym pracujemy – powiedział Dyrektor naczelny UCK.

Budowa budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej GUMed rozpoczęła się 6 lat temu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych obiektów. Pierwsze trzy budynki (segment B, C i D) oraz dwa łączniki do Centrum Medycyny Inwazyjnej oddano do użytku w 2018 roku. Mieszczą się tu m.in.: Klinika Alergologii i Pneumonologii, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Klinika Neonatologii, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz Klinika Onkologii i Radioterapii.

CMN_UCK_fot._Sylwia_Mierzewska__14.jpg

W drugim etapie powstał segment A, który został oddany do użytku na początku maja bieżącego roku. Od tego czasu wykonywane były tu prace dodatkowe i wyposażanie w nowoczesną aparaturę medyczną, łóżka i meble. W nowej przestrzeni zlokalizowane będą następujące jednostki: I Klinika Kardiologii, II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Klinika Neurologii Dorosłych, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Radiologii oraz administracja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

– Większość systemów teletechnicznych, takich jak np. kamery, sieć WiFi czy telefonia DECT jest taka sama dla całego CMN, co umożliwia centralizację pewnych rozwiązań technicznych, ale też zwiększa bezpieczeństwo naszego personelu i wygodę obsługi eksploatacyjnej. Wspólnie z budynkiem CMI jest to w zasadzie jeden organizm – wyjaśnił Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych.

CMN_UCK_fot._Sylwia_Mierzewska__1.jpg

Po przeniesieniu jednostek do CMN, krajobraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w dalszym ciągu będzie się zmieniał.

– Wyburzone zostaną budynki nr 7, 8, oraz 25, natomiast pomieszczenia, w których obecnie zlokalizowana jest Klinika Neurologii Dorosłych zostaną przeznaczone na siedzibę Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – dodał dyrektor Lendzion.

Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) i Inwazyjnej (CMI) tworzą najnowocześniejszy w Polsce kompleks medyczny, w którym pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie. Koszt całej inwestycji (CMN) wyniósł ok. 691,6 mln zł (526 mln zł to koszt kubatury i infrastruktury, a 165,6 mln zł wyposażenia). Większość środków – ok. 590 mln zł – pochodzi z budżetu państwa, niemal 40 mln zł pochodzi ze środków własnych GUMed, a 55 mln zł to środki UCK.

CMN_UCK_fot._Sylwia_Mierzewska__18.jpg

W ostatnim czasie Gdański Uniwersytet Medyczny zakończył również prace związane z rozbudową Zintegrowanego Systemu Informatycznego CGM CLININET, którego dostawcą jest CompuGroup Medical Polska. Projekt obejmował wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, możliwość zdalnej rejestracji pacjentów (e-Rejestracja) oraz realizacji e-Zleceń.

System informatyczny z którego korzysta GUM łączy w sobie zalety sprawnej i intuicyjnej obsługi pacjentów z możliwością wszechstronnej analizy zgromadzonych informacji. Unikalna technologia bazująca na koncepcji EPR (Elektroniczny Rekord Medyczny) umożliwia dostęp do kompletnych danych medycznych pacjenta w dowolnym miejscu szpitala za pośrednictwem przeglądarki WWW. Z systemu, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt modułów funkcjonalnych (między innymi Recepcja, Izba przyjęć, blok operacyjny, Rehabilitacja, Dializy, Apteka Szpitalna, Radiologiczny System Informacyjny, Moduł Archiwizacji Badań Video dla potrzeb endoskopii, laparoskopii i USG, Moduł Archiwum badań obrazowych PACS, System Kalkulacji Kosztów, Zarządzanie Jakością, Szpitalny System Ekonomiczny), może korzystać na co dzień jednocześnie kilkuset użytkowników.

Dodaj komentarz