Zmiana klimatu może zwiększyć liczbę dzieci z wrodzonymi wadami serca

Wzrost temperatury spowodowany globalną zmianą klimatu, może zwiększyć liczbę dzieci z wrodzoną wadą serca w Stanach Zjednoczonych, w ciągu najbliższych 20 lat. Wnioski te zostały wyciągnięte przez pracowników Uniwersytetu w Nowym Jorku, a wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Journal of the American Heart Association”.

Nasze wyniki podkreślają niepokojący wpływ zmiany klimatu na zdrowie człowieka i podkreślają potrzebę podjęcia natychmiastowych środków, które pozwolą przezwyciężyć ten spodziewany wzrost. Lekarze powinni doradzać kobietom w ciąży i planującym zajście w ciążę, że ważne jest, aby unikać ekstremalnego ciepła, szczególnie w trzy do ośmiu tygodni po zapłodnieniu – jest to bowiem krytyczny okres ciąży – mówi starszy autor badania, MD Shao Lin.

Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, każdego roku około 40 tys. noworodków zapada na wrodzone wady serca.

Podczas gdy poprzednie badania wykazały związek między wpływem ciepła na ciało matki a ryzykiem wad serca u dzieci, dokładne mechanizmy tego procesu pozostają niejasne. Badania na zwierzętach wykazały, że wysokie temperatury mogą powodować śmierć komórek płodu lub zakłócać działanie niektórych białek wrażliwych na ciepło, które odgrywają ważną rolę w rozwoju płodu.

Chociaż badanie to jest jedynie wstępne, dla kobiet w pierwszych tygodniach ciąży rozsądne byłoby unikanie skrajnych temperatur, podobne zalecenia dotyczą osób z chorobami sercowo-naczyniowymi i płucnymi – ostrzega Lin.

Dodaj komentarz