Zielona herbata skuteczną bronią przeciwko koronawirusom?

Naukowcy z University of Virginia i India School of Medicine odkryli, że związek występujący w zielonej herbacie jest skuteczny przeciwko wielu koronawirusom, w tym COVID-19. Wyniki badań opisano w czasopiśmie „Phytomedicine Plus”.

Właściwości galusanu epigallokatechiny (EGCG) zawartego w popularnym napoju przeciw infekcjom wirusowym, były już znane, a zainteresowanie lekarzy nim wzrosło dopiero w ostatnich latach. Teraz eksperci stworzyli przegląd obejmujący ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w latach 2000-2022.

Autorzy doszli do wniosku, że EGCG ma wysoką aktywność przeciwwirusową przeciwko SARS-CoV-2 w modelach in vitro (poza żywym organizmem). Związek hamuje wiązanie zakaźnego białka szczytowego SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 gospodarza. Zapobiega również replikacji wirusa w komórkach gospodarza poprzez hamowanie aktywności enzymów patogenu 3CLpro, PLpro, Nsp15 i RdRp. Ponadto, substancja chroni przed burzą cytokinową, zwłóknieniem płuc i zakrzepicą wywołaną przez wirusa.

Jednak czysty związek ma niską biodostępność, ponieważ jest słabo wchłaniany w jelitach i wysoko przetwarzany w wątrobie. Stwarza to obecnie pewne ograniczenia w zastosowaniu terapeutycznym. Oczekuje się, że galusan epigallokatechiny, mógłby być stosowany w płukankach do jamy ustnej i gardła, które zmniejszają obciążenie wirusowe gruczołów ślinowych oraz w preparatach celowanych.

Dodaj komentarz