Zasady rejestracji w przychodniach i poradniach: Rola lekarza i pracownika rejestracji

W rejestracji przychodni czy poradni obowiązuje istotna zasada: to lekarz podejmuje decyzję, czy wizyta w dniu zgłoszenia jest konieczna. Pracownik rejestracji nie ma uprawnienia do takiego postanowienia. O tym przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

Pracownik rejestracji nie ma prawa odmówić pacjentowi wizyty w dniu zgłoszenia. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wyjaśnia, m.in., czy lekarz powinien przyjąć pacjenta w dniu zgłoszenia oraz kto decyduje o terminie wizyty.

Jedynym kryterium uzasadniającym wizytę lekarską w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. To lekarz rodziny decyduje, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia. Pracownik rejestracji nie ma prawa podejmować takich decyzji – podkreśla RPP.

Dodatkowo, pracownik rejestracji nie jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych ani podejmowania decyzji medycznych. Odpowiada za organizacyjne sprawy placówki, które są niezbędne do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

RPP wskazuje również, że jeśli pracownik rejestracji mimo wszystko odmawia zapisania pacjenta na wizytę lekarską, można to zgłosić.

Pacjenci powinni w pierwszej kolejności zwrócić się do kierownika placówki z prośbą o wyjaśnienia. Najlepiej, jeśli uczynią to na piśmie, ponieważ wtedy kierownik również powinien udzielić pisemnej odpowiedzi. Ważne jest, aby kopia takiego pisma została przesłana do Rzecznika Praw Pacjenta. Jeśli pacjent uważa, że odpowiedź kierownika placówki jest niewystarczająca, może zwrócić się do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – dodaje biuro RPP.

Dodaj komentarz