Zakażenie COVID-19 prowadzi do długotrwałego upośledzenia funkcji poznawczych

Jak donosi magazyn naukowy „Cell Reports Medicine”, osoby, które przeżyły COVID-19, mogą doznać upośledzenia funkcji poznawczych.

Neuronaukowcy z University of Western Ontario (Kanada) wykazali, że osoby z COVID-19 mogą rozwinąć krótko- i długoterminowe upośledzenie funkcji poznawczych. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Cell Reports Medicine”. Krótko o pracy naukowej napisano w komunikacie prasowym na MedicalXpress.

Naukowcy przeanalizowali dane zebrane od 478 dorosłych ochotników (średni wiek 42,6 lat), którzy zgłosili pozytywny wynik zakażenia SARS-CoV-2 w ankiecie internetowej i ukończyli testy na platformie internetowej Cambridge Brain Sciences pod kątem objawów neurologicznych po trzech miesiącach od potwierdzenia diagnozy.

Objawy COVID-19 u uczestników, wahały się od bardzo łagodnych do bardzo ciężkich wymagających wentylacji mechanicznej na OIOM-ie. Okazało się, że nasilenie początkowej infekcji bezpośrednio wpłynęło na nasilenie późniejszych zaburzeń poznawczych.

W związku z tym u pacjentów pogorszyło się wykonywanie zadań poznawczych dotyczących szybkości przetwarzania informacji, inteligencji werbalnej, rozumowania i ogólnej produktywności, ale nie krótkotrwałej pamięci wzrokowo-przestrzennej. Wskazuje to, że COVID-19 ma wpływ na określone domeny odpowiedzialne za określone funkcje poznawcze. Spadek zaobserwowano nawet u osób niewymagających hospitalizacji.

Uczestnicy doświadczyli również wzrostu depresji i lęku, jednak nie było to bezpośrednio związane z upośledzeniem funkcji poznawczych lub podstawową infekcją, ale mogło być wynikiem samej pandemii. Odwrotnie, szybszy powrót do zdrowia fizycznego po infekcji, korelował z większą szybkością przetwarzania oraz werbalnymi i ogólnymi zdolnościami poznawczymi.

Według Adriana Owena, profesora neurobiologii poznawczej w Schulich Western School of Medicine and Dentistry, wzorzec upośledzenia funkcji poznawczych przypomina ten u zdrowych ludzi z brakiem snu.

Dodaj komentarz