Większe ryzyko samobójstw u osób z ADHD

Jak wykazały najnowsze badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców, ryzyko podjęcia próby samobójczej bądź samookaleczeń w dorosłym życiu, jest od 3 do 4-krotnie wyższe u dziewczynek, u których stwierdzono ADHD, czyli tzw. zespół nadpobudliwości psychoruchowej, niż u tych, u których w dzieciństwie badania nie wykazały takich zaburzeń.

Badanie rozpoczęto pod koniec lat 90. na grupie 228 dziewczynek w wieku od 6 do 12 lat. Kolejne eksperymenty na tej samej grupie przeprowadzono pięć, a następnie dziesięć lat później.

Wyniki badań potwierdziły tezę, iż osoby z ADHD są zdecydowanie bardziej impulsywne i sprawują mniejszą kontrolę nad własnymi czynami. Potwierdziły także wcześniejsze przypuszczenia o tym, że osoby u których stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową, często mają problemy w dorosłym życiu, szczególnie jeśli chodzi o relacje społeczne, nie radzą sobie z własnymi nastrojami i złością, a nawet mają problemy z jedzeniem.

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – to zespół nadruchliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest zaburzeniem psychicznym i jednym z najczęstszych schorzeń w psychiatrii dziecięcej. Szacuje się że na ADHD cierpi nawet 5% dzieci.

Dodaj komentarz