Tłuste jedzenie może prowadzić do zaburzeń mózgu

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że istnieje wyraźny związek między karmieniem myszy dietą wysokotłuszczową a pogorszeniem ich funkcji poznawczych, a także zaburzeniami behawioralnymi – poinformowano w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Metabolic Brain Disease”.

Podczas eksperymentu, gryzonie były karmione tłustym pokarmem przez 30 tygodni. Spożycie pokarmu, masę ciała i poziom glukozy, mierzono w różnych odstępach czasu wraz z testami tolerancji glukozy i insuliny oraz dysfunkcji poznawczych.

Karmienie doprowadziło do cukrzycy, a następnie pogorszenia funkcji poznawczych, a także do rozwoju lęku, depresji i pogorszenia objawów choroby Alzheimera.

Genetycznie zmodyfikowane myszy podatne na rozwój zaburzeń neurodegeneracyjnych, wykazywały znaczny spadek funkcji poznawczych i patologiczne zmiany w mózgu, gdy były karmione dietą wysokotłuszczową.

Myszy z upośledzeniem funkcji poznawczych, były również bardziej narażone na nadwagę z powodu słabego metabolizmu spowodowanego zmianami w mózgu.

Badania potwierdzają tezę mówiącą, że otyłość i cukrzyca upośledzają funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, nasilając zaburzenia psychiczne i pogorszenie funkcji poznawczych.

Eksperci twierdzą, że badanie uzupełnia rosnącą liczbę dowodów łączących przewlekłą otyłość i cukrzycę z chorobą Alzheimera, która według prognoz osiągnie 100 milionów przypadków do 2050 roku.

Dodaj komentarz