Test SANCO – nowe, nieinwazyjne badanie prenatalne już w Polsce

Od września 2018 roku w Polsce można wykonać nowy, genetyczny test prenatalny SANCO. Ocenia on ryzyko wystąpienia najczęstszych trisomii płodu (m.in. zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau) z dokładnością przekraczającą 99%. Test SANCO jest dostępny dla kobiet będących między 10. a 24. tygodniem ciąży.

Obecnie test SANCO jest jedynym testem prenatalnym realizowanym przez Polskie laboratorium posiadającym certyfikat CE-IVD na cały proces technologiczny. Świadczy to o jego pełnej wiarygodności i pozwala wykorzystać wynik badania w celach diagnostycznych.

Technologia wykorzystana w teście SANCO – na czym polega badanie?

Test SANCO należy do grupy nieinwazyjnych testów prenatalnych (ang. Non invasive Prenatal Test, NIPT). Najpierw z krwiobiegu matki izolowane jest DNA dziecka (wolne pozakomórkowe DNA, ang. cell-free-fetal DNA). Pochodzi ono głównie z łożyska. Materiał genetyczny płodu jest następnie analizowany przy pomocy techniki sekwencjonowania nowej generacji. Co niezwykle ważne, wynik testu SANCO jest wiarygodny już przy niewielkim stężeniu płodowego DNA we krwi matki – wystarczy nawet 1%. Na rynku nie ma obecnie innego testu typu NIPT, który pozwalałby na uzyskanie wiarygodnego wyniku przy tak niskim stężeniu DNA płodu. Ponadto jest on dostępny również dla kobiet spodziewających się bliźniąt.

W celu wykonania testu SANCO od przyszłej mamy pobiera się 10 ml krwi. Samo pobranie w zasadzie niczym nie różni się od zwykłej morfologii. Kobieta nie musi przychodzić na pobranie na czczo, ani przygotowywać się do niego w żaden inny sposób.

Na wynik testu SANCO czeka się od 8 do 14 dni roboczych, w zależności od tego, czy pacjentka wybierze podstawową czy rozszerzoną wersję testu. Czas ten liczony jest od momentu trafienia próbek do laboratorium.

Test SANCO dostępny jest w dwóch wersjach, które różnią się od siebie zakresem badanych chorób:

  • Test SANCO podstawowybada dziecko na obecność trisomii: chromosomu 21 (zespół Downa), chromosomu 18 (zespół Edwardsa) i chromosomu 13 (zespół Patau) oraz zaburzeń liczby chromosomów płci: zespół Turnera, zespół Klinefeltera, XXX (zespół supersamicy) i XYY. Badanie określa także płeć dziecka.
  • Test SANCO Plusbada dziecko dodatkowo na obecność: zaburzeń liczby wszystkich chromosomów (aneuploidii) oraz rzadkich zespołów delecyjnych, w tym: zespołu DiGeorge’a, 1p36, zespołu Cri-Du-Chat (zespół kociego krzyku), zespołu Wolfa Hirschhorna, zespołu Pradera-Williego/Angelmana.

Test SANCO daje możliwość oznaczenia Rh płodu

Dzięki badaniu SANCO lekarze są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem. Badanie to określa bowiem Rh płodu, a dokładnie, czy jest ono dodatnie czy ujemne.

Komu dedykowany jest test SANCO?

Z testu SANCO powinny skorzystać przede wszystkim kobiety, które:

  • zdecydowały się na ciążę po 35. roku życia,
  • chcą dokładnie przebadać nienarodzone jeszcze dziecko,
  • mają nieprawidłowe wyniki innych badań prenatalnych (USG, PAPP-A) – ujawniły one podwyższone ryzyko wystąpienia wady wrodzonej u dziecka,
  • urodziły już dziecko z wadą wrodzoną,
  • poroniły z powodu wady wrodzonej u płodu,
  • mają w swojej rodzinie lub w rodzinie partnera osoby dotknięte chorobą genetyczną/ wadą w obrębie chromosomów,
  • mają przeciwwskazania do wykonania amniopunkcji i innych rozstrzygających badań prenatalnych.

Ile kosztuje test SANCO i gdzie można zlecić badanie?

Realizacja testu SANCO to koszt rzędu 2400-2900 zł. Wszystko zależy od tego, którą wersję testu wybierzemy. Za oznaczenie Rh płodu zapłacimy dodatkowo 300 zł. Badanie znajduje się w ofercie testDNA i można je wykonać na terenie całego kraju. Wystarczy wybrać się do jednego z punktów pobrań materiału genetycznego. Pobrane próbki trafiają następnie do warszawskiego laboratorium Genomed, gdzie odbywa się cała analiza.

Źródła: Materiały informacyjne Genomed S.A.

Autor: Natalia Jeziorska, testDNA, www.testdna.pl
Zdjęcie: ⓒsubbotina/www.123rf.com

 

Dodaj komentarz