Terapia światłem laserowym może poprawić pamięć u ludzi. Jak to działa?

Naukowcy z University of Birmingham i Beijing Normal University w Chinach odkryli, że nieinwazyjna terapia światłem laserowym, może poprawić pamięć krótkotrwałą u ludzi. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Science Advances”.

Fotobiomodulacja przezczaszkowa (tPBM) to metoda terapii światłem o długości fali 600-1100 nanometrów skierowanej na mózg. Uważa się, że tPBM poprawia funkcje poznawcze poprzez zwiększenie tempa oddychania komórkowego w tkankach kory przedczołowej i zwiększenie produkcji cząsteczek ATP, a także zwiększenie przepływu krwi i zużycia tlenu. Jednak dotąd nie było jasne, czy terapia światłem laserowym może modulować aktywność mózgu i zwiększać pamięć roboczą u ludzi.

W badaniu wzięło udział 90 mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 25 lat, którzy przeszli tPBM prawej kory przedczołowej przy długości fali 1064 nanometrów.

Naukowcy odkryli, że tPBM poprawiło pojemność wizualnej pamięci roboczej i zwiększyło aktywność opóźnienia potyliczno-ciemieniowego kontralateralnego (CDA).

Podczas gdy pacjenci otrzymujący inne terapie mogli przypomnieć sobie trzy do czterech obiektów testowych, badani mogli przypomnieć sobie cztery do pięciu obiektów. Jednocześnie nie zaobserwowano efektu przy przewodzeniu tPBM o długości fali 852 nanometrów i po wystawieniu na działanie światła laserowego na lewą korę przedczołową.

Autorzy sugerują, że tPBM może być użytecznym narzędziem służącym do poprawy pojemności pamięci roboczej poprzez zwiększenie metabolizmu neuronów w korze przedczołowej.

Metoda ta jest bezpiecznym, skutecznym, ekonomicznym i nieinwazyjnym sposobem interwencji w mózg, nadającym się do użytku klinicznego. Jednak potrzebne są dalsze badania, zanim będzie można ją wykorzystać do poprawy funkcji poznawczych u zdrowych osób i pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.

Dodaj komentarz