Tajemnica lekarska. Prawa, odpowiedzialność i ochrona danych medycznych

Webinar firmy EIB skupił się na kluczowej kwestii, która dotyka nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych zawodów medycznych. Tajemnica lekarska, wydawałoby się, ma związek z poufnością informacji medycznych, lecz jej zakres idzie znacznie dalej, obejmując szeroki asortyment działań związanych z opieką nad pacjentem.

Podczas sesji, dr hab. prof. nadzw. Justyna Król-Całkowska, ekspertka w dziedzinie prawa ochrony zdrowia, podkreślała, że termin „tajemnica lekarska” obejmuje nie tylko lekarzy, lecz również inne osoby wykonujące zawody regulowane w sektorze medycznym. Jest to pojęcie o wielu wymiarach, łączące aspekty poufności medycznej z dokumentacją pacjenta oraz udzielaniem informacji, zarówno dla osób bliskich, jak i niezwiązanych bezpośrednio z pacjentem.

Warto zauważyć, że tajemnica lekarska ma korzenie w etyce medycznej, sięgając aż do starożytnej przysięgi Hipokratesa. Ta zasada nie tylko obejmuje poufność informacji związanych z leczeniem, lecz również zakłada zachowanie dyskrecji nawet po śmierci pacjenta oraz chroni prywatność jako fundamentalne prawo, uwzględnione zarówno w Konstytucji RP, jak i Kodeksie Cywilnym.

Z punktu widzenia prawa, tajemnica lekarska jest uregulowana również w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Chociaż nie stanowi on aktem prawnym, został inkorporowany do ogólnego systemu poprzez ustawę o izbach lekarskich. Artykuł 23 tego Kodeksu jednoznacznie wskazuje, że objęte nią są nie tylko informacje medyczne o pacjencie, lecz także te dotyczące jego otoczenia. To rozszerza zakres informacji chronionych przez tajemnicę, nie ograniczając jej wyłącznie do aspektów związanych z leczeniem.

W dzisiejszych czasach, w dobie dynamicznie zmieniającej się technologii, ochrona danych medycznych staje się coraz bardziej istotna. W kontekście prawa cywilnego oraz karnego, zachowanie poufności danych medycznych jest niezmiernie istotne.

Podsumowując, tajemnica lekarska to nie tylko kluczowy element etyki zawodowej, lecz także nieodłączny składnik ochrony danych osobowych pacjentów. Ustawa, kodeksy etyczne i normy prawnicze razem tworzą fundamentalne zasady, których przestrzeganie jest nie tylko obowiązkiem etycznym, ale także prawnym dla wszystkich profesjonalistów zaangażowanych w opiekę zdrowotną.

Źródło: Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz