Sztuka samodzielnego osłuchiwania

Osłuchaj Się Sam to nowa bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem Android, która umożliwia samodzielne osłuchiwanie się. Autorem projektu jest student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aplikacja pomaga w nauce podstaw sztuki osłuchiwania się. Zawiera typowe, patologiczne i fizjologiczne dźwięki znad płuc i serca a także pozwala uzyskać informacje o pochodzeniu i cechach charakterystycznych danego dźwięku. Tak zdobytą wiedzę można przetestować na podstawie pytań w zakresie rozpoznawania danego dźwięku oraz informacji o etiologii i cechach charakterystycznych.

Projekt spotkał się z żywym przyjęciem specjalistów z UMP.

Dodaj komentarz