Szpitale tymczasowe: Brak planu i nadmierne koszty – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym stwierdza, że szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19, tworzone w Polsce od października 2020 roku, powstawały bez odpowiedniego planu i analizy danych dotyczących sytuacji epidemicznej, dostępności personelu medycznego oraz kalkulacji kosztów. To podejście spowodowało powstanie nadmiernej liczby łóżek covidowych i nadmierne koszty utrzymania tych placówek.

Raport NIK ujawnia, że decyzje o utworzeniu wielu z 33 szpitali tymczasowych nie były oparte na rzetelnej analizie danych dotyczących zakażeń, hospitalizacji i dostępności łóżek. W efekcie, na trzy szpitale tymczasowe, które nie zostały ostatecznie uruchomione, wydano niemal 31,5 miliona złotych, z czego ponad 29 milionów złotych przypadało na utworzenie i utrzymanie szpitala tymczasowego w Szczecinie, który nie przyjął ani jednego pacjenta.

Nadmierny rozwój szpitali tymczasowych w skali kraju prowadził do powstania nadmiarowej rezerwy łóżek covidowych oraz personelu medycznego. Koszty utrzymania gotowości tych placówek sięgnęły około 7 miliardów złotych w okresie od marca 2020 roku do kwietnia 2022 roku, podczas gdy na faktyczne leczenie pacjentów z COVID-19 wydano niecałe 5 miliardów złotych. To oznacza, że utrzymanie pustych łóżek i personelu medycznego, gotowego do pracy w razie potrzeby, kosztowało państwo ponad 2 miliardy złotych więcej niż rzeczywiste świadczenie pomocy chorym.

Szpitale tymczasowe, które kosztowały budżet państwa łącznie 941,6 miliona złotych, zostały utworzone w miejscach przeznaczonych wcześniej do udzielania świadczeń leczniczych, ale później Minister Zdrowia zdecydował o ulokowaniu kolejnych placówek w obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak stadiony, centra wystawiennicze czy hale sportowo-widowiskowe, bez dokładnej analizy potrzeb i kosztów. Nakłady na te szpitale wyniosły ponad 612,6 miliona złotych, czyli 2/3 całkowitych kosztów szpitali tymczasowych w Polsce.

Według NIK, analiza dostępnych danych pozwalała stwierdzić, że nawet bez szpitali tymczasowych w obiektach wielkopowierzchniowych, Polska dysponowała wystarczającą liczbą łóżek covidowych. Koszty tych placówek wyniosły niemal 149 tysięcy złotych na jedno łóżko, co było dwukrotnie wyższą kwotą niż koszty szpitali tymczasowych w miejscach przystosowanych do udzielania świadczeń leczniczych. Koszty na jednego pacjenta były natomiast czterokrotnie wyższe w przypadku szpitali wielkopowierzchniowych, wynosząc prawie 36 tysięcy złotych.

Raport NIK wskazuje na nieefektywne i niecelowe wydatki na szpitale tymczasowe oraz brak trwałych rezultatów w postaci wzmocnienia infrastruktury szpitalnej kraju.

„Po zakończeniu ich działalności wszystkie szpitale w obiektach wielkopowierzchniowych zostały zlikwidowane, a zdemontowane konstrukcje i instalacje nie mogły być ponownie wykorzystane jako pełnowartościowy materiał budowlany. Ponadto, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości niemal 166 milionów złotych zostały wydane na pokrycie kosztów utrzymania tych szpitali, co również uznano za niecelowe i nieuzasadnione” – donosi portal https://www.nik.gov.pl/.

Dodaj komentarz