Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wybrany do projektu E-KONSYLIUM, podnoszącego jakość usług kardiologicznych

Bytomski Szpital Specjalistyczny nr 1 znalazł się w gronie wyjątkowych placówek zakwalifikowanych do prestiżowego programu Ministerstwa Zdrowia o nazwie „E-KONSYLIUM”. To wyjątkowe wyróżnienie pozwoli na udoskonalenie opieki kardiologicznej poprzez wprowadzenie zdalnych konsultacji oraz pozyskanie niezbędnego sprzętu.

Wśród dwudziestu placówek z całej Polski to właśnie szpital w Bytomiu został beneficjentem tego programu, otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 177 tysięcy złotych. Z tej sumy 84 tysiące zostaną przeznaczone na rozwinięcie zdalnych konsultacji, a 13 tysięcy na zakup komputerów All in One. Pozostała część środków zostanie zainwestowana w sprzęt medyczny, w tym trzy holtery oraz nowoczesny aparat EKG, co znacząco podniesie jakość usług oferowanych przez Oddział Kardiologii.

„Załoga Szpitala nr 1 ma duże serce do pracy i dzięki temu zaangażowaniu pozyskała grant. Cieszę się, że kardiolodzy z placówki będą współpracować ze specjalistami z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i konsultować pacjentów lokalnej poradni. To z pewnością przełoży się na jeszcze szybszą i skuteczniejszą pomoc tym, którzy jej potrzebują” – powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Przy udziale w programie E-KONSYLIUM lekarze kardiolodzy będą mogli prowadzić konsultacje z ekspertami z szpitali klinicznych i uniwersyteckich na odległość. To oznacza, że pacjenci hospitalizowani na Oddziale Kardiologii będą mieli możliwość szybszej diagnostyki bez konieczności dodatkowych wizyt czy transportu do innych ośrodków.

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu pełni kluczową rolę jako Szpital Partnerski w programie E-KONSYLIUM, współpracując ściśle z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, będącym Ośrodkiem Wiodącym, oraz z Przychodnią Lekarską Szombierki – placówką Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przynależność do tego ekskluzywnego programu jest wyrazem uznania dla wysokich standardów medycznych oraz zaangażowania placówki w rozwój opieki zdrowotnej. To również przełomowy moment dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z wyższej jakości usług kardiologicznych dzięki nowoczesnym technologiom i możliwościom zdalnych konsultacji.

Inwestycje w rozwój takich inicjatyw nie tylko ulepszają jakość opieki zdrowotnej, ale również otwierają drzwi dla nowych rozwiązań w sferze medycznej, co przekłada się na poprawę stanu zdrowia oraz wygodę pacjentów. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu staje się symbolem postępu i zaangażowania w doskonalenie opieki medycznej na rzecz społeczności lokalnej, będąc wzorem dla innych placówek.

Dodaj komentarz