Sprawiedliwe wynagrodzenia dla lekarzy. Walka o podniesienie standardów pracy

Lekarze, jak wszyscy pracownicy, marzą o sprawiedliwych warunkach zatrudnienia. W Polsce jednak współczynniki wynagrodzenia dla lekarzy są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej, co zwrócił uwagę samorząd lekarski. Postuluje on podniesienie wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów do trzech średnich krajowych, a dla lekarzy bez specjalizacji do dwóch średnich.

W obliczu obywatelskiego projektu podnoszącego minimalne wynagrodzenia dla różnych grup zawodowych w sektorze zdrowia, samorząd lekarski przypomina o obietnicach złożonych przez poprzednią kadencję Senatu. Wówczas zaproponowane współczynniki były wyższe nawet od postulatów pielęgniarek. Teraz apeluje się do parlamentarzystów o uwzględnienie postulatów w nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy został złożony w maju 2023 roku i przeszedł już pierwsze czytanie w lipcu tego samego roku. W Sejmie wszystkie kluby poparły dalsze prace nad nim w komisjach zdrowia i finansów publicznych. Obywatelski projekt, mimo zmian kadencji, zachował swoją kontynuację, co daje nadzieję na uczciwe warunki pracy dla wszystkich pracowników medycznych.

Zaproponowane zmiany obejmują podwyższenie współczynników pracy dla różnych grup zawodowych, takich jak lekarze bez specjalizacji, stażyści, farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni. Wartości te zostały dostosowane, aby lepiej odzwierciedlały trudności i odpowiedzialność związane z wykonywaniem tych zawodów. Obywatelski projekt stawia na sprawiedliwość w sektorze zdrowia, gdzie praca każdego z nich jest kluczowa dla dobra społeczeństwa.

29 listopada, odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie. Wszystkie kluby poparły kontynuację prac nad nim w komisjach ds. zdrowia i finansów publicznych.

W ramach proponowanych zmian projektu uwzględniono podwyższenie współczynników pracy dla czterech spośród dziesięciu grup zawodowych:

* W grupie 3 (lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji) współczynnik wzrośnie z 1,19 na 1,25.
* W grupie 4 (stażysta) z 0,95 na 1,09.
* W grupie 5 (farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog i inne osoby wykonujące zawód medyczny nieokreślony w grupach 1-4, posiadające wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim; pielęgniarka lub położna posiadające wyższe wykształcenie (studia I stopnia) i specjalizację, albo pielęgniarka lub położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją) z 1,02 na 1,19.
* W grupie 6 (fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, pracownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny nieokreślony w grupach 1-5, posiadające wyższe wykształcenie na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog posiadający średnie wykształcenie albo pielęgniarka, albo położna posiadająca średnie wykształcenie, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia) z 0,94 na 1,09.

Dodaj komentarz