Śląska Izba Lekarska apeluje o klarowne przepisy dotyczące bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci

W ostatnich tygodniach Śląska Izba Lekarska podjęła inicjatywę w sprawie niedoprecyzowanych przepisów dotyczących przyznawania bezpłatnych leków seniorom powyżej 65. roku życia oraz dzieciom do 18. roku życia. Problem dotyczy zapisów, które zostały wprowadzone ponad miesiąc temu i umożliwiają wydawanie recept z kodami „DZ” oraz „S” dla poszerzonych grup pacjentów.

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowymi regulacjami, osoby 65+ oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą korzystać z wybranych bezpłatnych leków. Niemniej jednak, Śląska Izba Lekarska w Katowicach podniosła ważne kwestie, które dotyczą ograniczeń w wystawianiu recept.

Zgodnie z obecnymi przepisami, lekarze zatrudnieni w hospicjach i hospicjach domowych, świadczący opiekę paliatywną, a także lekarze pracujący w ramach opieki długoterminowej, centrach zdrowia psychicznego oraz w gabinetach prywatnych, nie mogą wystawiać recept z kodami „DZ” i „S”. To oznacza, że pacjenci ubezpieczeni nie mogą skorzystać z bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, choć są uprawnieni do korzystania z zniżek wynikających z wykazu leków refundowanych.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr n. med. Tadeusz Urban, skierował pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie. W liście zaapelował o interwencję NRL w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia, w celu doprecyzowania zapisów dotyczących bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci.

Śląska Izba Lekarska zwraca uwagę na kilka kluczowych kwestii. Przede wszystkim istnieją wątpliwości co do sposobu rozumienia pojęcia „lekarza, który zaprzestał wykonywania zawodu”. MZ tłumaczy to określenie inaczej niż ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co prowadzi do niejasności.

Warto nadmienić, że ta inicjatywa Śląskiej Izby Lekarskiej ma na celu usprawnienie systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie klarownych i sprawiedliwych zasad dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci. W obliczu narastających problemów zdrowotnych, ważne jest, aby regulacje były jasne i skoncentrowane na dobru pacjentów.

Dodaj komentarz