Samotność związana z wyższym ryzykiem otępienia

Ostatnie badania dotyczące osób starszych potwierdzają, że samotność wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoju demencji.

Naukowcy z Florida State University (FSU) wykorzystali dane zebrane od 12 030 osób, pochodzące z badania Health and Retirement Study, dotyczącego podłużnych badań reprezentatywnej w skali krajowej próby osób w wieku 50 lat i starszych.

Nie jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy wykazali, że samotność wiąże się ze zwiększonym ryzykiem demencji. Jednak jest to jak dotąd największa próba z tak długim okresem obserwacji – mówi pierwsza autorka badań, doktor Angelina Sutin, która jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Medycznej FSU.

Dane z badań zawierały mierniki samotności i izolacji społecznej oraz szereg czynników ryzyka, w tym behawioralnych, klinicznych i genetycznych. Naukowcy przeprowadzili wywiady telefoniczne, jak również ocenę zdolności poznawczych, a niski wynik wskazywał na obecność demencji. Badanie było powtarzane co 2 lata przez okres 10 lat, podczas których u 1104 osób zdiagnozowano demencję.

Ryzyko demencji zwiększyło się o 40 procent

Podczas analizowania danych, naukowcy stwierdzili, że samotność – mierzona na początku badania – wiązała się z 40-procentowym wyższym ryzykiem rozwoju demencji w ciągu 10-letniej obserwacji. Ponadto stwierdzili, że związek ten jest niezależny od płci, wykształcenia, rasy i pochodzenia etnicznego. Innym ważnym stwierdzeniem było to, że był on także niezależny od izolacji społecznej. Osoby, które zgłosiły uczucie samotności, częściej miały również inne czynniki ryzyka demencji, takie jak depresja, wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca. Palili też papierosy i być mniej aktywni fizycznie. Nawet po uwzględnieniu tych czynników ryzyka, samotność pozostała silnym predyktorem demencji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje demencję jako „syndrom, w którym następuje pogorszenie pamięci, myślenia, zachowania i zdolności wykonywania codziennych czynności”.

Na całym świecie żyje około 50 milionów osób cierpiących na demencję, a lekarze diagnozują około 10 milionów nowych przypadków rocznie. Jest to główna przyczyna niepełnosprawności osób starszych i utraty ich niezależności.

Dodaj komentarz