Rozszerzenie okresu bez kary za brak lekarza w karetce

W odpowiedzi na pilną potrzebę zwiększenia obsady lekarzy w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM S), Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o wydłużeniu okresu, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie będzie nakładał kar umownych za brak lekarza w karetce. Aktualnie, ponad połowa ZRM S boryka się z niedoborem lekarzy, co wywołuje obawy dotyczące jakości świadczonej opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych.

Według danych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 56 procent ZRM S nie posiada wystarczającej liczby lekarzy, co przekłada się na zaledwie 46 procent rzeczywistej obsady zespołów lekarzami. W celu złagodzenia tej sytuacji, Ministerstwo Zdrowia postanowiło przedłużyć okres zwolnienia z kar umownych do 30 czerwca 2024 roku.

Zmiany te zostały wprowadzone poprzez projekt rozporządzenia z 15 listopada, modyfikującego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oczekuje się, że nowe przepisy pomogą w zatrudnianiu lekarzy, umożliwiając przedłużenie okresu rekrutacyjnego i skuteczne wypełnienie wakatów.

Niezbędny warunek utrzymania zwolnienia z kar umownych to jednak zapewnienie w składzie zespołu co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki. To krytyczne zabezpieczenie, mające na celu utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przedłużenie tego stanu o pół roku ma umożliwić przeprowadzenie skutecznych procesów rekrutacyjnych, które zagwarantują pełne obsadzenie lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa.

Zwiększenie dostępu do lekarzy w ZRM S jest kluczowe dla poprawy efektywności i jakości udzielanej pomocy medycznej w sytuacjach nagłych. Wprowadzone zmiany dają szansę na zwiększenie liczby specjalistów w obszarze ratownictwa medycznego, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności działań ratunkowych.

Dodaj komentarz