Reforma lecznictwa uzdrowiskowego wstrzymana – czy to dobry krok?

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło ostatnio decyzję o wstrzymaniu prac nad planowaną reformą lecznictwa uzdrowiskowego, co wywołało mieszane reakcje w społeczności medycznej i uzdrowiskowej.

Ta zapowiadana reforma miała wprowadzić wiele zmian w funkcjonowaniu uzdrowisk i miała być częścią większego projektu reformy systemu opieki zdrowotnej. Jednakże sprzeciw ze strony branży oraz obawiających się świadczeniodawców uzdrowiskowych doprowadził do odroczenia tego planu.

Reforma miała wejść w życie od 2024 roku, a jej celem było przede wszystkim uproszczenie procedur kierowania pacjentów do sanatoriów. Nowe przepisy zakładały zelektronizowaną procedurę, w której lekarz pracujący w uzdrowisku miałby przeprowadzać kwalifikację pacjenta, a nie jak dotąd, oddział wojewódzki NFZ. Planowano także zwiększenie minimalnej liczby zabiegów fizjoterapeutycznych, co miało poprawić jakość opieki pacjentów. Jednak najbardziej kontrowersyjnym punktem reformy było odstąpienie od konkursów na leczenie i rehabilitację w szpitalach uzdrowiskowych oraz próba zmiany ustalonych wcześniej dopłat uzdrowiskowych za zakwaterowanie i wyżywienie.

„Projektowane rozwiązania miały zrewolucjonizować leczenie kuracjuszy. Przede wszystkim dać im możliwość decydowania, gdzie i kiedy chcą wyjechać na leczenie. Aktualnie to Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje o wyborze placówki, do której pacjent zostanie skierowany, zgodnie z zaleceniami lekarza” – poinformowano.

Głównym argumentem przeciwników reformy były obawy, że małe i mniej znane uzdrowiska mogłyby ucierpieć na tych zmianach. Dodatkowo, obciążenie świadczeniodawców uzdrowiskowych prowadzeniem korespondencji z pacjentami wywołało pewne niepokoje. Te kontrowersje doprowadziły do decyzji o wstrzymaniu reformy przez Ministerstwo Zdrowia.

„Przyczyną były postulaty środowiska branży uzdrowiskowej, w szczególności przedstawicieli świadczeniodawców. Wnioskowano o ponowną analizę i szeroką dyskusję nad zaproponowanym rozwiązaniami reformy lecznictwa uzdrowiskowego” – wyjaśniło Rynkowi Zdrowia Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Warto zaznaczyć, że reforma lecznictwa uzdrowiskowego była częścią większego planu restrukturyzacji opieki zdrowotnej w Polsce. Jej celem było zwiększenie efektywności i poprawa jakości usług świadczonych pacjentom. Jednak obawy branży oraz opór ze strony niektórych świadczeniodawców uzdrowiskowych wydają się być przeszkodą w realizacji tego celu.

Dodaj komentarz