Pesymizm zwiększa śmiertelność z powodu chorób serca

Naukowcy z Finlandii ustalili, że pesymizm ma negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia danej osoby.

Według danych uzyskanych w ostatnim badaniu, pesymiści są bardziej narażeni na choroby układu sercowo-naczyniowego. W rezultacie zwiększa się u nich ryzyko śmierci spowodowanej udarem lub zawałem serca.

Ogółem w badaniu wzięło udział ponad dwa tysiące osób w wieku 52-76 lat. Obserwacja wolontariuszy zajęła naukowcom 11 lat. W tym czasie zbierano informacje o poziomie życia ludzi, ich stanie psychicznym i fizycznym oraz laboratoryjnych parametrach krwi.

W ciągu 11 lat, 121 osób zmarło na choroby układu sercowo-naczyniowego. W tej grupie było znacznie więcej osób, które naukowcy uznali za „typowych pesymistów”. Średnio, wysoki poziom pesymizmu zwiększał ryzyko zgonu z powodu choroby serca aż 2,2-krotnie.

Dodaj komentarz