Pacjent w hotelu „Pozyton” w ramach pakietu onkologicznego

Chory może skorzystać z noclegu, kiedy odległość od miejsca zamieszkania do lecznicy jest zbyt duża, a jej pokonywanie każdego dnia uciążliwe. Koszty zakwaterowania i transportu tych pacjentów ma pokryć NFZ, ponieważ są to elementy udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent z chorobą nowotworową wymaga szczególnej troski. Szybkie rozpoznanie onkologiczne oraz podjęcie właściwego leczenia mają dla niego kluczowe
znaczenie przy dalszej, skutecznej walce z nowotworem złośliwym. Od nowego roku weszły w życie rozwiązania z tak zwanego pakietu onkologicznego. Ustawy wchodzące w jego skład zostały już uchwalone, a obecnie wydawane są do nich kolejne rozporządzenia. Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2015 roku jest ta, dotycząca świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych. W ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego procedury te rozliczane są bez limitów. Zniesiono je w placówkach opieki zdrowotnej zapewniających terminowość i kompleksowość świadczeń. Do takich ośrodków medycznych można zaliczyć Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dla nas to pacjent i podniesienie dla niego jakości opieki medycznej było zawsze najważniejsze.

hotel-pozyton hotel-pozyton1

Według nowych rozporządzeń placówka prowadząca chemioterapię lub radioterapię powinna w uzasadnionych medycznie przypadkach zapewnić zakwaterowanie. W sytuacji kiedy hotel znajduje się daleko od szpitala pacjentowi należy się również transport. Chory może skorzystać z noclegu, kiedy odległość od miejsca zamieszkania do lecznicy jest zbyt duża, a jej pokonywanie każdego dnia uciążliwe. Koszty zakwaterowania i transportu tych pacjentów ma pokryć NFZ, ponieważ są to elementy udzielanych świadczeń zdrowotnych. Bydgoskie Centrum Onkologii w tym przypadku ponownie wychodzi naprzeciw potrzebom pacjenta. Do naszej dyspozycji mamy hotel „Pozyton” w bliskim sąsiedztwie Zakładu Radioterapii. Już od pierwszych dni stycznia pacjenci wymagający radioterapii w warunkach ambulatoryjnych, a niemogący z różnych względów dojeżdżać codziennie na naświetlania, kierowani są przez lekarzy- -radioterapeutów do hotelu. To do nich należy decyzja o wystawieniu skierowania.

Pacjent przebywa w hotelu „Pozyton” bez ponoszenia kosztów od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia seansów radioterapii. W tym okresie ma prawo w ramach usługi hotelowej do śniadań i obiadokolacji. Na weekendy chorzy mogą wracać do swoich domów lub po uiszczeniu opłaty zostać w hotelu. Sobota i niedziela to dni, w których nie odbywają się naświetlania, więc większość pacjentów z przyjemnością wraca na ten czas do swoich zwykłych, codziennych zajęć.

hotel-pozyton2 hotel-pozyton3

Lokowanie pacjentów w hotelach ma zapobiegać tworzeniu się kolejek osób oczekujących na radioterapię. Sama terapia jest łatwo dostępna dla chorych, jednak szpital ma ograniczoną ilość łóżek, przez co proces leczniczy może się wydłużyć. Dzięki tym zmianom pacjenci naszego Centrum mogą rozpocząć terapię szybciej niż byłoby to możliwe, gdyby czekali na miejsce na oddziale. W przypadku chorych, u których wykryto nowotwór złośliwy, czas ma nieocenione znaczenie. Zatem skrócenie oczekiwania na leczenie, w niejednym przypadku może uratować pacjentowi życie.

Anna Obderko
Zespół ds. Komunikacji – Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Dodaj komentarz