Pacjenci chorzy na raka mają większe ryzyko udaru lub ataku serca

Ludzie, którry chorują na raka, znacznie częściej niż inni doświadczają udarów mózgu lub ataków serca, szczególnie w pierwszych tygodniach lub miesiącach po zapoznaniu się z rozczarowującymi wynikami diagnozy.

Wnioski te pochodzą z badań przeprowadzonych przez grupę naukowców z Weill Cornell Medical College, które wyciągnięto na podstawie analizy osób w wieku co najmniej 66 lat, u których niedawno został zdiagnozowany nowotwór złośliwy. Grupę kontrolną stanowili ludzie nie cierpiący na raka.

Jak wykazały badania, po około sześciu miesiącach od rozpoznania, liczba udarów i zawałów serca wśród pacjentów z nowotworami, była wyższa (4,7 procent) w porównaniu ze zdrowymi uczestnikami (2,2 procent). Ponadto, stopień ryzyka zależał bezpośrednio od stadium choroby. Z biegiem czasu, sytuacja stopniowo wracała do normy, a już po roku od postawienia diagnozy, jakichkolwiek różnice pomiędzy grupami zanikały.

Dodaj komentarz