Otyłość brzuszna – jak powstaje, jak ją zmierzyć?

Coraz więcej ludzi na całym świecie zmaga się z nadwagą lub otyłością. Nadwagę i otyłość definiuje się jako nieprawidłowe lub nadmierne gromadzenie się tłuszczu, które może negatywnie oddziaływać na zdrowie. Stan ten jest zazwyczaj jest spowodowany niewłaściwą dietą i brakiem ruchu, ale może on też mieć podłoże genetyczne i hormonalne. Jak walczyć z nadwagą? Co zrobić, żeby nie stała się prostą drogą do otyłości?

Czym jest wskaźnik masy ciała BMI?

Wskaźnik masy ciała (BMI) to prosty wskaźnik , który jest powszechnie stosowany do klasyfikacji nadwagi i otyłości u dorosłych osób. Jest on definiowany jako waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wzrostu.

Dorośli ludzie

W przypadku dorosłych, WHO definiuje nadwagę i otyłość w następujący sposób:

 • o nadwadze mówimy, gdy BMI jest większe lub równe 25;
 • o otyłości, gdy BMI jest większe lub równe 30.

BMI zapewnia najbardziej użyteczną miarę nadwagi i otyłości na poziomie populacji, ponieważ wskaźnik ten jest taki sam dla obu płci i dla wszystkich grup wiekowych osób dorosłych. Jednak należy je traktować jedynie jako przybliżoną wskazówkę, ponieważ BMI może nie odpowiadać temu samemu poziomowi otłuszczenia u różnych osób.

Jak można zmierzyć otyłość brzuszną?

Istnieją różne sposoby mierzenia i oceny tłuszczu w okolicach brzucha. Otyłość brzuszną można zmierzyć w gabinecie lekarskim. Przykładowo, lekarz może użyć drogiego sprzętu do skanowania, aby zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się tłuszcz w twoim brzuchu i w jakiej ilości. Istnieją też łatwiejsze sposoby pomiaru otyłości brzusznej. Każda metoda wymaga elastycznej miarki i zajmuje zaledwie kilka minut. Pierwszą z nich jest pomiar obwodu w pasie. Jeśli wynosi on ≥80 cm u kobiet i ≥94 cm u mężczyzn, to możemy rozpoznać otyłość brzuszną. Druga metoda polega na obliczeniu stosunku obwodu talii do obwodu bioder (otyłość uważamy za tzw. brzuszną, jeśli współczynnik u mężczyzn jest wyższy od 1,0 a u kobiet równy lub wyższy niż 0,8). W przypadku dzieci, przy określaniu nadwagi i otyłości, należy uwzględnić wiek.

Fakty WHO dotyczące nadwagi i otyłości

 • W 2016 r. Ponad 1,9 miliarda dorosłych w wieku 18 lat i starszych miało nadwagę. Z tego ponad 650 milionów dorosłych było otyłych.
 • W 2016 r. 39% dorosłych w wieku 18 lat i starszych (39% mężczyzn i 40% kobiet) miało nadwagę.
 • Ogółem, około 13% dorosłej populacji świata (11% mężczyzn i 15% kobiet) było otyłych w 2016 r.
 • Światowa częstość występowania otyłości wzrosła prawie trzykrotnie w latach 1975–2016.
 • W 2016 r. Około 41 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat miało nadwagę lub otyłość. Niegdyś uważany za problem kraju o wysokim dochodzie, nadwaga i otyłość rosną obecnie w krajach o niskich i średnich dochodach, zwłaszcza w środowisku miejskim. W Afryce liczba dzieci z nadwagą poniżej 5 lat wzrosła o prawie 50 procent od 2000 r. Prawie połowa dzieci w wieku poniżej 5 lat z nadwagą lub otyłością w 2016 r. Mieszkała w Azji.
 • W roku 2016 ponad 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat miało nadwagę lub otyłość.
 • Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat dramatycznie wzrosła z zaledwie 4% w 1975 r. Do nieco ponad 18% w 2016 r. Wzrost nastąpił podobnie zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt: w 2016 r. 18% dziewcząt i 19 lat % chłopców miało nadwagę.
 • Podczas gdy nieco mniej niż 1% dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat było otyłych w 1975 r., Więcej 124 milionów dzieci i młodzieży (6% dziewcząt i 8% chłopców) było otyłych w 2016 r.
 • Nadwaga i otyłość są związane z większą liczbą zgonów na świecie niż niedowaga. Na całym świecie jest więcej osób otyłych niż niedowagę – występuje to w każdym regionie z wyjątkiem części Afryki Subsaharyjskiej i Azji.

Dodaj komentarz