Opracowano nowy typ diagnostyki do wykrywania infekcji. Na czym polega?

Jak donosi magazyn „Cell Reports Medicine”, naukowcy opracowali nowy test diagnostyczny stworzony do wykrywania infekcji. Na czym polega jego działanie?

Amerykańscy naukowcy ze Stanford University School of Medicine i innych amerykańskich ośrodków badawczych, stworzyli nowy typ testu diagnostycznego do wykrywania infekcji. Badacze wierzą, że nowe odkrycie zmniejszy stosowanie antybiotyków na całym świecie. Wyniki prac opisano w czasopiśmie „Cell Reports Medicine”.

W krajach rozwijających się, jak szacują eksperci, większość recept na antybiotyki jest bezcelowa: 70 do 80 procent z nich przepisano na infekcje wirusowe, na które leki nie działają. Ponadto, takie działanie jest bardzo szkodliwe, ponieważ nadużywanie antybiotyków zwiększa oporność bakterii na nie. Nowy test pozwoli klinicystom na całym świecie szybko i dokładnie odróżnić infekcje bakteryjne od wirusowych, zmniejszając w ten sposób użycie antybiotyków.

System diagnostyczny opiera się na danych dotyczących ekspresji genów z 35 krajów. Obejmowały one 4754 próbek pobranych od osób w różnym wieku, płci i rasy z różnymi infekcjami.

Następnie autorzy zastosowali uczenie maszynowe, które wykazało, że połowa próbek zawierała osiem genów, których ekspresja jest różna w infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Test został zatwierdzony na podstawie pozostałych danych i ponad 300 nowych próbek pobranych z Nepalu i Laosu.

Naukowcy odkryli, że te osiem genów może z dużą dokładnością rozróżniać między komórkami i zewnątrzkomórkowymi infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi, osiągając 90-procentową czułość i taką samą specyficzność. Jest to pierwszy test diagnostyczny, który spełnia i przewyższa standardy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia i Fundację Innowacyjną Nowa Diagnostyka.

Dodaj komentarz