Odpoczynek umysłowy a nauka

Kiedy człowiek relaksuje swój umysł i wprowadza go w stan refleksji, uruchamiają się mechanizmy, które zwiększają możliwości uczenia się. Takie są wnioski z nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Texas w Austin. Opublikowano je w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Wcześniej badacze odkryli, że relaksacja umysłu lub snucie marzeń przyczyniają się do wzmacniania pamięci zdarzeń i przechowywania informacji. Nowe analizy jednak sugerują, że odpoczynek dla umysłu owocuje nie tylko konsolidacją wspomnień, ale też usprawnia proces uczenia się.

Przed uczestnikami badania postawiono dwa zadania polegające na zapamiętaniu różnych serii powiązanych ze sobą par zdjęć. Między zadaniami osoby uczestniczące w eksperymencie mogły swobodnie wypoczywać i myśleć o czym tylko im się podobało. Nie upubliczniono jeszcze liczby uczestników. Autorzy artykułu twierdzą, że ci z nich, którzy myśleli o tym, czego się już nauczyli, mieli lepsze wyniki w testach ze świeżo zdobytej wiedzy.

Alison Preston, profesor psychologii i neurologii, jest zdania, że grupie badawczej udało się pokazać, jak mózg przetwarza informacje podczas odpoczynku i jak to może ulepszyć uczenie się. Robienie powtórki wspomnień podczas relaksu sprawia, że stają się one mocniejsze. Naukowcy uważają, że rozmyślanie nad zdobytą wiedzą wytwarza dodatkowe połączenia, które pozwalają na szybsze rejestrowanie nowych informacji, mimo że nie są związane z tym, czego się w danym dniu nauczono. Nic bowiem nie dzieje się w izolacji. Kiedy człowiek uczy się czegoś nowego, umysł używa jako budulca dotychczasowych zasobów, które w jakikolwiek sposób łączą się z przyswajaną nowością. W ten sposób dodaje nowe wiadomości do tych już istniejących.

Opublikowane badania mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności nauczania w placówkach edukacyjnych każdego etapu.

Dodaj komentarz