Od listopada 2023 r. znaczące zmiany w polskich przychodniach

Na początku listopada 2023 roku w polskich przychodniach wprowadzone zostaną znaczące zmiany, które zrewolucjonizują dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia, wchodzące w życie 1 listopada, odnosi się do świadczeń gwarantowanych i przynosi liczne korzyści dla pacjentów, wprowadzając nowe możliwości diagnostyczne i poszerzając zakres opieki koordynowanej w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednym z kluczowych punktów tych zmian jest uprawnienie lekarzy rodzinnym do skierowywania pacjentów na nowe, specjalistyczne badania. Ten krok ma potencjał znacząco poprawić szybkość i trafność diagnozowania, otwierając drzwi do specjalistycznych procedur diagnostycznych bezpośrednio z poziomu opieki rodzinnej. Ta zmiana jest wyjątkowo korzystna dla osób z różnymi schorzeniami, w tym stanem przedcukrzycowym, nadczynnością tarczycy czy problemami z nerkami. Pacjenci z tych grup będą mogli skorzystać z bardziej skoncentrowanej opieki, co z kolei może przyczynić się do szybszego postawienia diagnozy oraz rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Inną istotną rewolucją jest wprowadzenie możliwości diagnostyki laboratoryjnej w nocnej i świątecznej opiece. To przełomowe posunięcie, ponieważ umożliwi szybsze i bardziej skuteczne działanie w przypadkach nagłych, gdzie szybka diagnoza może mieć kluczowe znaczenie. Pacjenci wymagający natychmiastowej oceny będą mieli dostęp do niezbędnych badań, co pozwoli na trafniejsze diagnozowanie i szybsze podejmowanie działań terapeutycznych w godzinach nocnych oraz podczas dni uroczystych.

Wraz z rozporządzeniem, istotnie rozszerzony zostaje zakres opieki koordynowanej w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Nowe grupy chorych, takie jak niepełnoletni objęci opieką koordynowaną, zostaną objęte bardziej kompleksową opieką. To ważny krok w kierunku zwiększenia wsparcia dla najmłodszych pacjentów, zapewniając im dostęp do szerokiej gamy usług zdrowotnych i koordynację opieki na wyższym poziomie.

O nowe rozporządzenie oraz jego potencjalne skutki dla pacjentów portal Rynek Zdrowia zapytał Dominika Lewandowskiego, specjalistę medycyny rodzinnej i geriatrii, który pełni funkcję wiceprezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Z jego perspektywy, te zmiany oznaczają istotny krok w kierunku poprawy jakości opieki zdrowotnej, umożliwiając szybsze postawienie diagnozy i leczenia, a także bardziej kompleksowe wsparcie dla pacjentów z różnymi schorzeniami.

„Zmiany od 1 listopada spowodują skrócenie ścieżki diagnostycznej pacjenta w przypadku niektórych chorób przewlekłych. Lekarze pracujący w POZ będą mieli do dyspozycji dodatkowe narzędzia diagnostyczne. Do tej pory pacjent czekał w długiej kolejce tylko po to, żeby wykonać określone badania, niezbędne do dalszego leczenia. Po zmianach wykonanie np. tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca przyspieszy postawienie rozpoznania i wdrożenie optymalnego leczenia. Jednocześnie pozwoli to odciążyć opiekę specjalistyczną, ponieważ więcej badań będzie realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej” – powiedział w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia lek. Dominik Lewandowski.

Jeżeli zaś chodzi o zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, to mają one umożliwić wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych bez konieczności kierowania pacjentów na szpitalne oddziały ratunkowe.

„To – mam nadzieję – pozwoli odciążyć SOR-y. Obawiam się jednak, że zapewnienie dostępu do tak szerokiego zakresu badań, szczególnie w mniejszych miejscowościach, będzie trudne” – dodaje Lewandowski.

Podsumowując, zapowiedziane zmiany w systemie opieki zdrowotnej od 1 listopada 2023 r. przynoszą szereg korzyści dla pacjentów, umożliwiając lepszą diagnostykę, szybsze reagowanie na przypadki nagłe oraz poszerzenie opieki koordynowanej dla nowych grup pacjentów. To istotne ulepszenia, które mają potencjał poprawić efektywność i jakość świadczonych usług zdrowotnych w Polsce.

Źródło: Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz