Naukowcy chcą leczyć raka… przeciwciałami

Jak donosi magazyn „New England Journal of Medicine”, naukowcy opracowali skuteczną terapię raka szpiku kostnego.

Naukowcy z Icahn Mount Sinai School of Medicine opracowali nową terapię, która zmusza układ odpornościowy do zabijania komórek raka szpiku kostnego. Badania kliniczne potwierdziły, że leczenie to jest skuteczne u 73 proc. pacjentów. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „New England Journal of Medicine”.

Środek terapeutyczny talketamab jest swoistym przeciwciałem, które może wiązać się z dwiema różnymi cząsteczkami – receptorami na limfocytach T układu odpornościowego i receptorami GPRC5D na komórkach szpiczaka mnogiego, rodzaju raka szpiku kostnego. Skuteczność leku wykazano nawet u pacjentów, u których choroba była oporna na wszystkie zatwierdzone metody leczenia szpiczaka mnogiego.

Badania kliniczne fazy 1 obejmowały 232 pacjentów w wielu ośrodkach onkologicznych na całym świecie w okresie od stycznia 2018 r. do listopada 2021 r. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa z badania fazy 1 zostały potwierdzone w badaniu fazy 2, w którym uczestniczyło 143 pacjentów, którzy otrzymywali cotygodniową dawkę i 145 pacjentów, którzy otrzymywali większą dawkę co dwa tygodnie. U ponad 30 proc. nowotwór zniknął całkowicie, a u prawie 60 proc. nastąpił znaczny spadek tkanek złośliwych.

Działania niepożądane były stosunkowo częste, ale przeważnie łagodne. Około trzech czwartych pacjentów doświadczyło zespołu uwalniania cytokin, który objawiał się połączeniem objawów, w tym gorączki związanej z immunoterapią. Około 60 procent doświadczyło skórnych skutków ubocznych, takich jak wysypki, około połowa zgłosiła zmianę smaku, a około połowa zgłosiła chorobę paznokci. Naukowcy stwierdzili, że bardzo niewielu pacjentów (5 do 6 procent) przerwało leczenie talketamabem z powodu działań niepożądanych.

Wszyscy uczestnicy badań klinicznych fazy 1 i 2 byli wcześniej leczeni co najmniej trzema różnymi terapiami bez osiągnięcia długoterminowej remisji, co sugeruje, że talketamab może dać pacjentom z opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, nową nadzieję.

Prawie wszyscy pacjenci ze szpiczakiem, którzy otrzymują standardowe leczenie, doświadczają nawrotów. Pacjenci z nawrotem lub opornością na wszystkie zatwierdzone terapie szpiczaka mnogiego, mają złe rokowania i w ich przypadku pilnie potrzebne są dodatkowe terapie.

Dodaj komentarz