Leki przeciwdepresyjne powodują oporność bakterii na antybiotyki?

Naukowcy z University of Queensland odkryli, że antydepresanty mogą powodować oporność bakterii na antybiotyki. Wyniki prac opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów nad wpływem pięciu najpopularniejszych leków przeciwdepresyjnych na E. coli. W tym celu wykorzystano analizy fenotypowe i genotypowe, a następnie stworzono model komputerowy. Leki przeciwdepresyjne zostały dodane do dużej liczby bakterii, które rozwijają się w środowisku o wysokiej zawartości tlenu. W odpowiedzi mikroorganizmy stworzyły specyficzne cząsteczki tlenu, które aktywowały ich systemy obronne. Ponadto, system został pobudzony w bakteriach do usuwania cząsteczek, które są dla nich niepożądane, na przykład tych, które znajdują się w lekach przeciwbakteryjnych.

Autorzy doszli do wniosku, że antydepresanty zwiększają liczbę mutacji u bakterii, co prowadzi do powstawania ich oporności na leki przeciwbakteryjne (w sumie przebadano 13 antybiotyków). Jednak selekcja genów związanych z opornością zachodziła u patogenów, a jeden rodzaj antydepresantów powodował transfer genów między komórkami, co jest kolejnym mechanizmem rozwoju oporności.

W listopadzie 2022 roku naukowcy z Brunel University odkryli, że niektóre słodziki mogą być skuteczne przeciwko opornym na antybiotyki bakteriom Acinetobacter baumannii i aeruginosa, które powodują zapalenie płuc i posocznicę.

Dodaj komentarz