Lekarz rodzinny ma możliwość skierowania na badanie TK tętnic wieńcowych

Nowe możliwości diagnostyczne oraz rozszerzenie opieki koordynowanej w ramach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, ogłoszone 1 listopada 2023 roku, stanowi kamień milowy w ulepszaniu dostępności i skuteczności leczenia pacjentów. Te nowe kierunki obejmują obszary, które dotychczas były ograniczone, otwierając drzwi dla bardziej precyzyjnych diagnoz i szybszego wdrażania leczenia.

Jednym z kluczowych udogodnień dla pacjentów jest możliwość skierowania na badania związane z alergiami. Lekarze POZ teraz mogą kierować pacjentów na testy dotyczące popularnych alergenów wziewnych i pokarmowych, co przyspiesza proces diagnozy alergii oraz pozwala na szybsze leczenie. Eliminuje to konieczność długiego oczekiwania w kolejkach do specjalistów od alergii, umożliwiając wcześniejsze wdrożenie terapii.

Ważną zmianą jest również możliwość skierowania na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przez lekarza rodzinnego, jeśli istnieje podejrzenie choroby niedokrwiennej serca. To istotny krok w kierunku wczesnej diagnozy chorób serca, co może poprawić perspektywy leczenia i zapobiegania powikłaniom.

Dodatkowo, pacjenci ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym oraz nadczynnością tarczycy mają możliwość korzystania z opieki koordynowanej, co do tej pory nie było możliwe. To rozszerzenie obejmuje również pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy teraz mają zapewnioną zarówno wczesną diagnostykę, jak i możliwość konsultacji specjalistycznych oraz edukacji.

Opieka koordynowana w przychodniach POZ obejmuje pięć grup schorzeń: choroby płuc, schorzenia kardiologiczne, choroby nerek, choroby tarczycy (zarówno niedoczynność, jak i nadczynność), oraz cukrzycę (zarówno zaawansowaną, jak i stany przedcukrzycowe). Dodatkowo, istnieje możliwość konsultacji specjalistycznych dla dzieci do 18. roku życia w obszarze diabetologii, kardiologii dziecięcej, chorób płuc, nefrologii i endokrynologii.

„Te nowe możliwości diagnostyczne to ogromny krok naprzód” – komentuje Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. „Będziemy mogli szybciej i dokładniej diagnozować oraz zapewnić skuteczniejsze leczenie. To istotny postęp w opiece nad naszymi pacjentami. Oczekujemy dalszych zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia, które umożliwią nam pełne wdrożenie nowych zakresów opieki”.

Te zmiany otwierają nowe horyzonty dla opieki zdrowotnej w Polsce, zapewniając pacjentom bardziej kompleksowe, zindywidualizowane i skuteczne podejście do ich potrzeb zdrowotnych.

Źródło: Rynek Zdrowia

Dodaj komentarz