Kardiolodzy: ludzie z chorobami serca powinni słuchać muzykę klasyczną

Słuchanie muzyki klasycznej może mieć pozytywny wpływ na mięsień sercowy. Wskazują na to wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców z Ruhr-Universität w Bochum.

Badacze udowodnili, że muzyka Mozarta nieznacznie obniża ciśnienie krwi, a Straussa – zmniejsza częstość akcji serca i obniża biomarkery stresu.

W eksperymencie wzięło udział 120 ochotników z nadciśnieniem krwi. Pierwsza grupa została umieszczona w cichym otoczeniu, aby posłuchać muzyki klasycznej. Druga grupa była pozostawiona w całkowitej ciszy. Pierwsza grupa została podzielona na trzy podgrupy: jedna słuchała Mozarta, druga – Straussa, a trzecia – grupy ABBA.

Podczas sesji eksperymentalnej wolontariuszom mierzono ciśnienie krwi, tętno i wskaźniki kortyzolu (hormonu stresu). Naukowcy zauważyli, że słuchanie muzyki klasycznej ogólnie miało uspokajający wpływ na ludzi.

Należy zauważyć, że w grupie kontrolnej ciśnienie również spadło, jednak wyniki były mniej zadowalające.

Dodaj komentarz