Jakie są aspekty rozwojowe dziecka z zespołem Downa?

Zespół Downa jest chorobą genetyczną, która powstaje, gdy dziecko rodzi się z trzema, a nie dwiema kopiami chromosomu 21. Ponieważ istnieją trzy kopie chromosomu 21, zespół Downa nazywany jest również „Trisomią 21″.

Jakie są aspekty rozwojowe dziecka z zespołem Downa?

Dziecko z zespołem Downa będzie rosło i rozwijało się jak inne dzieci, tylko z pewnym opóźnieniem. W porównaniu z typowymi dziećmi, osoby z zespołem Downa są zwykle mniejsze, a ich rozwój jest nieco wolniejszy. Na przykład, zamiast chodzić w wieku od 12 do 14 miesięcy, dziecko z zespołem Downa może nauczyć się chodzić w wieku od 18 do 36 miesięcy.

Większość dzieci z zespołem Downa wykazuje opóźnienie w rozwoju mowy i języka. Należy zauważyć, że u dzieci z zespołem Downa występuje duże zróżnicowanie postępu umysłowego, behawioralnego i rozwojowego. Opieka i wzbogacanie środowiska domowego, wczesna interwencja i ulepszone usługi edukacyjne, mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka z zespołem Downa.

Czy wszystkie dzieci z zespołem Downa są niepełnosprawne intelektualnie?

Nie. Niektóre dzieci z zespołem Downa nie mają niepełnosprawności intelektualnej.  Zdecydowana większość dzieci z zespołem Downa funkcjonuje jednak w łagodnym do umiarkowanego zakresie zaburzeń poznawczych. Dzieci z zespołem Downa często uczęszczają do zwykłych szkół w zwykłych klasach edukacyjnych o różnym poziomie wsparcia.

Jaka jest częstotliwość zespołu Downa?

Zespół Downa jest najczęściej występującą nieprawidłowością chromosomową, występującą raz na 792 żywe urodzenia.

Czy zespół Downa występuje u określonych osób?

Zespół Downa występuje jednakowo u ludzi wszystkich grup etnicznych, rasowych, religijnych i społeczno-ekonomicznych.

Jeśli wychowujesz dziecko z zespołem Downa, będziesz potrzebować bliskiej współpracy ze specjalistami medycznymi, którzy rozumieją wyjątkowe wyzwania związane z tą chorobą.

Ludzie z zespołem Downa żyją w obecnych czasach dłużej i bardziej szczęśliwie niż kiedykolwiek. Choć często mogą stawić czoła wyjątkowym wyzwaniom, mogą także pokonać te przeszkody i rozwijać się. Budowanie silnej sieci wsparcia doświadczonych specjalistów i zrozumienie rodziny i przyjaciół, ma kluczowe znaczenie dla lepszego funkcjonowania osób z zespołem Downa i ich rodzin.

Dodaj komentarz