Jak wielodzietność wpływa na stan serca kobiety?

Najnowsze badania wykonane wśród hiszpańskich i włoskich kobiet pokazują, iż posiadanie pięciorga i więcej dzieci, znacznie zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca.

Naukowcy przebadali 855 kobiet w wieku minimum 45 lat z Chicago, Miami, San Diego oraz Nowego Jorku. Większość z nich miała hiszpańskie korzenie. Wyniki badań pokazały, iż te, które posiadały piątkę lub więcej potomstwa, miały wysokie ryzyko powikłań kardiologicznych, wskutek których ich szansa na zawał wzrastała aż trzykrotnie (w porównaniu do kobiet bezdzietnych).

W trakcie ciąży układ sercowo-mięśniowy kobiety – mający na celu utrzymać prawidłowy rozwój płodu – musi przejść przez proces intensywnej adaptacji, co może skutkować zwiększeniem się masy serca nawet o połowę, a co za tym idzie, zmianami tętna oraz ciśnienia – stwierdza doktor Shivani Aggarwal ze szkoły medycznej w Północnej Karolinie.

Naturalnie, proces ten jest odwracalny. A jednak, wyniki obserwacji sugerują, iż po piątej ciąży sytuacja przedstawia się inaczej i zmiany mogą pozostać trwałe.

Większość przebadanych kobiet miała dwójkę, tudzież trójkę potomstwa, 12% zaś posiadało przynajmniej piątkę dzieci. Wśród tych dwunastu procent, osiemdziesiąt pięć cierpiała na dysfunkcję serca, objawiającą się zaburzeniami jego pracy w stanie spoczynku. Wśród największej grupy kobiet, posiadającej dwójkę lub trójkę dzieci, odsetek ten wynosił 60%, zaś jeśli chodzi o te nieposiadające dzieci, 50%.

Badacze dowiedzieli się również, iż 27% spośród badanych kobiet regulowało pracę serca lekami, 25% miało cukrzycę, zaś 42% stan przedcukrzycowy (insulinoodporność). U wszystkich wystąpiło ryzyko zaburzeń kardiologicznych, a jednak statystyki wykazały, że u tych z przynajmniej piątką dzieci, było ono trzykrotnie wyższe.

Doktor Aggarwal podkreśla, iż kobiety powinny zwracać większą uwagę na ryzyko powikłań kardiologicznych w trakcie ciąży.

Dodaj komentarz