Jak powstaje uzależnienie od alkoholu?

Amerykańscy neurolodzy zidentyfikowali mechanizm, który promuje pojawienie się uzależnienia, a także nawroty u byłych alkoholików.

Podczas badania, eksperci wykorzystali muszki owocowe jako zwierzęcy model alkoholizmu. Szkolili owady, aby umiały znaleźć alkohol, a następnie wyłączali różne geny, które mogą być zaangażowane w tworzenie uzależnienia od alkoholu. Okazało się, że jeden z tych genów koduje białko Notch, które odgrywa kluczową rolę w rozwoju układu nerwowego Drosophila.

Wiadomo, że Notch jest składnikiem rozległej sieci sygnalizacyjnej, która obejmuje również receptor podobny do D-2 – białko, które rozpoznaje dopaminę neuroprzekaźnikową. To ostatnie jest czynnikiem wewnętrznego wzmocnienia i wywołuje uczucie przyjemności i satysfakcji. To właśnie ten receptor prowadzi do tworzenia się pragnienia spożycia alkoholu. Jednak wpływ alkoholu na Notch nie spowodował zmiany ilości receptora podobnego do D-2, ale doprowadził do zastąpienia jednego aminokwasu w sekwencji białka.

Dodaj komentarz